Tuple’ı listeye ve geriye çevir

| |

Şu anda pygame'deki bir oyun için karo haritaları kullanan bir harita düzenleyici üzerinde çalışıyorum. Seviye, aşağıdaki yapıdaki bloklardan oluşur (çok daha büyük olsa da):

 seviye1 = ( (1,1,1,1,1,1) (1,0,0,0,0,1) (1,0,0,0,0,1) (1,0,0,0) ,0,1) (1,0,0,0,0,1) (1,1,1,1,1,1)) 

burada "1" bir bloktur bu "bir duvar ve "0" boş hava olan bir bloktur.

Aşağıdaki kod temel olarak blok tipi değişikliğini yöneten koddur:

clicked = pygame.mouse.get_pressed() tıklanırsa[0] == 1: currLevel[((mousey+cameraY)/60)][((mousex+cameraX)/60)] = 1 

Fakat seviye bir demet içinde saklandığından, farklı blokların değerlerini değiştiremiyorum. Düzeydeki farklı değerleri kolay bir şekilde nasıl değiştirebilirim?