matplotlib alt noktaları için ortak xlabel/ylabel

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Şu çizime sahibim:

fig,ax = plt.subplots(5,2,sharex=True,sharey=True,figsize=fig_size) 

ve şimdi bu çizime ortak x ekseni etiketlerini ve y ekseni etiketlerini vermek istiyorum. "Ortak" ile, tüm alt grafik ızgarasının altında bir büyük x ekseni etiketi ve sağda bir büyük y ekseni etiketi olması gerektiğini kastediyorum. plt.subplots belgelerinde bununla ilgili hiçbir şey bulamıyorum ve googling'lerim, başlamak için büyük bir plt.subplot(111) yapmam gerektiğini gösteriyor. - ama sonra 5*2 alt noktalarımı plt.subplots kullanarak buna nasıl koyabilirim?