Python’da değişkenin tanımlanıp tanımlanmadığını belirleyin

| | | | | | | | |

Çalışma zamanında bir değişkenin kodda belirli bir yere ayarlanıp ayarlanmadığını nasıl anlarsınız? Bu her zaman açık değildir çünkü (1) değişken koşullu olarak ayarlanabilir ve (2) değişken koşullu olarak silinebilir. Perl'de defined() veya PHP'de isset() veya Ruby'de defined? gibi bir şey arıyorum.

if koşulu: a = 42 # burada "a" tanımlanmış mı? if other_condition: del a # burada "a" tanımlanmış mı?