setten random.choice? piton

| |

Bir tahmin oyununun yapay zeka kısmı üzerinde çalışıyorum. Yapay zekanın bu listeden rastgele bir harf seçmesini istiyorum. Harfleri tahmin edildikçe listeden kolayca çıkarabilmem için bunu küme olarak yapıyorum oyunda ve bu nedenle artık tekrar tahmin edilemiyor.

set nesnesinin dizine eklenemediğini söylüyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim?

rastgele içe aktar aiTurn=True while aiTurn == True: allLetters = set(list("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")) aiGuess=random.choice(allLetters) print (aiGuess)