Python kullanarak OpenCV’de bir görüntü nasıl kırpılır

| | | | |

Daha önce OpenCV kullanarak PIL'de yaptığım gibi görüntüleri nasıl kırpabilirim.

PIL üzerinde çalışma örneği

im = Image.open("0 .png").convert("L") im = im.crop((1, 1, 98, 33)) im.save("_0.png") 

Ama nasıl OpenCV'de yapabilir miyim?

Denediğim şey şu:

im = cv.imread("0.png", cv.CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE) (thresh, im_bw ) = cv.threshold(im, 128, 255, cv.THRESH_OTSU) im = cv.getRectSubPix(im_bw, (98, 33), (1, 1)) cv.imshow("Img", im) cv.waitKey( 0) 

Ama çalışmıyor.

Sanırım yanlış getRectSubPix kullandım. Bu durumda, lütfen bu işlevi nasıl doğru şekilde kullanabileceğimi açıklayın.