__del__ yöntemi nedir ve onu nasıl çağırırım?

| | | | | | | |

__del__ yöntem tanımlanır. Bu yöntem, sınıfın bir örneğini yok etmek için kullanılır. Ancak bu yöntemin kullanıldığı bir yer bulamıyorum. Bu yöntem nasıl kullanılır? Bunun gibi: obj1.del()?.

__del__ yöntemini nasıl çağırırım?