Tuple’a Değişken Ekleme

| | | | | | |

Python öğreniyorum ve bir veritabanı bağlantısı oluşturuyorum. DB'ye eklemeye çalışırken, bilgilerden demetler oluşturmayı ve ardından bunları DB'ye eklemeyi düşünüyorum.

Ne Yapıyorum: Kullanıcıdan bilgi alıyorum ve değişkenlerde saklıyorum. Bu değişkenleri bir demete ekleyebilir miyim? Lütfen sözdizimi konusunda bana yardımcı olur musunuz?

Ayrıca bunu yapmanın etkili bir yolu varsa lütfen paylaşın...

DÜZENLE Düzenlememe izin verin bu soru biraz... DB'ye bilgi girmek için sadece Tuple'a ihtiyacım var. Bilgiler DB'ye eklendikten sonra, demeti silmeli miyim? Yani artık demete ihtiyacım yok.