Python’da Yok ise varsayılan bir değer döndürmenin kestirme yolu var mı?

| | | | |

C#'ta x ?? "", bu, x boş değilse bana x'i ve x boşsa boş dizeyi verir. Veritabanlarıyla çalışmak için faydalı buldum.

Python bir değişkende Yok bulursa varsayılan bir değer döndürmenin bir yolu var mı?