Python’daki klasörleri tekrar tekrar silme

| | | | | | | | | | | | |

Boş dizinleri silmekle ilgili bir sorun yaşıyorum. İşte kodum:

dirpath, dizin adları, os.walk(dir_to_search) içindeki dosya adları için: //diğer kodlar deneyin: os .rmdir(dirpath) ancak OSError as ex: print(ex) 

dir_to_search argümanı, işin yapılması gereken dizini "geçtiğim yer" . Bu dizin şöyle görünür:

test/20/... test/22/... test/25/... test/26/... 

Yukarıdaki tüm klasörlerin boş olduğunu unutmayın. Bu betiği çalıştırdığımda 20,25 klasörleri tek başına siliniyor! Ancak 25 ve 26 klasörleri, boş klasörler olmalarına rağmen silinmezler.

Düzenleme:

İstisna alıyorum:

[Errno 39] Dizin boş değil: "/home/python-user/shell-scripts/s3logs/test" [Errno 39] Dizin boş değil: " /home/python-user/shell-scripts/s3logs/test/2012" [Errno 39] Dizin boş değil: "/home/python-user/shell-scripts/s3logs/test/2012/10" [Errno 39] Dizin boş değil: "/home/python-user/shell-scripts/s3logs/test/2012/10/29" [Errno 39] Dizin boş değil: "/home/python-user/shell-scripts/s3logs/test/2012 /10/29/tmp" [Errno 39] Dizin boş değil: "/home/python-user/shell-scripts/s3logs/test/2012/10/28" [Errno 39] Dizin boş değil: "/home/python -user/shell-scripts/s3logs/test/2012/10/28/tmp" [Errno 39] Dizin boş değil: "/home/python-user/shell-scripts/s3logs/test/2012/10/26" [ Errno 39] Dizin boş değil: "/home/python-user/shell-scripts/s3logs/test/2012/10/25" [Errno 39] Dizin boş değil: "/ home/python-user/shell-scripts/s3logs/test/2012/10/27" [Errno 39] Dizin boş değil: "/home/python-user/shell-scripts/s3logs/test/2012/10/27/ tmp" 

Nerede hata yapıyorum?