Nohup çıktı dosyasına günlük yazmıyor

| | | | | | |

Arka planda bir python betiğini çalıştırmak için şu komutu kullanıyorum:

nohup ./cmd.py > cmd.log & 

Ancak görünen o ki nohup günlük dosyasına hiçbir şey yazmıyor. cmd.log oluşturulur ancak her zaman boştur. Python betiğinde, standart çıktıya yazdırmak için print yerine sys.stdout.write kullanıyorum. Yanlış bir şey mi yapıyorum?