Python içinden basit bir “chmod +x” nasıl yapılır?

|

Yürütülebilir bir python betiği içinden bir dosya oluşturmak istiyorum.

import os import stat os.chmod("somefile", stat.S_IEXEC) 

pre>

görünüşe göre os.chmod, unix chmod'un yaptığı gibi izinleri "eklemiyor". Son satır yorumlandığında, dosyanın filemode'u var -rw-r--r--, yorum yapılmadan dosya modu ---x------ şeklindedir. u+x, modların geri kalanını olduğu gibi tutarken işaretlensin mi?