Bir kod deposuyla çalışırken kaynakların göreli yollarına nasıl başvurulur?

| | | | | | | | | | |

Hem Windows hem de Linux'a dağıtılan bir kod deposuyla çalışıyoruz - bazen farklı dizinlerde. Proje içindeki modüllerden biri, projedeki Python dışı kaynaklardan birine (CSV dosyaları vb.) nasıl atıfta bulunmalıdır?

Şunun gibi bir şey yaparsak:

thefile=open("test.csv") 

veya:

thefile=open("../somedirectory/test.csv") 

Yalnızca komut dosyası belirli bir dizinden veya dizinlerin bir alt kümesinden çalıştırıldığında çalışır.

Yapmak istediğim şey şuna benzer:

path=getBasePathOfProject()+"/somedirectory/test.csv" thefile=open(path) 

Bu mümkün mü?