Yalnızca günlerle çalışırken “datetime.timedelta” ve “dateutil.relativedelta.relativedelta” arasındaki fark nedir?

| | | | | | | | | | | | |

datetime.timedelta arasındaki fark nedir? Python'un standart kitaplığı) ve dateutil.relativedelta.relativedelta yalnızca günlerle çalışırken?

Anladığım kadarıyla, timedelta yalnızca günleri (ve haftaları) desteklerken, relativedelta yıl, ay, hafta veya gün olarak tanımlanan dönemler için destek ekler , ayrıca yıl, ay veya gün için mutlak değerler tanımlamanın yanı sıra. (unutmayın, bu sorunun amaçları doğrultusunda saatler, dakikalar veya saniyeler hakkında endişelenmem gerekmiyor)

Yalnızca datetime.date ile çalıştığımı düşünürsek nesneler ve yalnızca gün sayısıyla tanımlanan sürelerle ilgileniyorlarsa, timedelta ve relativedelta arasındaki fark nedir? Herhangi bir fark var mı?

datetime içe aktarma tarihinden, dateutil.relativedelta içe aktarma görelidelta'dan timedelta i = -1 # Bu, bir gün pozitif veya negatif herhangi bir tamsayı olabilirdi = date.today() # Bu iki satır arasında bir fark var mı? diğer gün = bir gün + zamandelta(günler=i) diğer gün = birgün + görecelidelta(günler=i)