PHP’nin içe patlaması için Python eşdeğeri?

| | | | | | | | | | | | | |

Python'da PHP'nin implode'unun bir eşdeğeri var mı? Bir dizi sınırlandırılmış kelimeyi okudum ve böldüm ve şimdi bunları rastgele sırayla sıralamak ve kelimeleri aralarında boşluk bırakarak yazdırmak istiyorum.

iplode ‚Äî Dizi öğelerini bir dizeyle birleştirin

http://php.net/manual/en/function.implode.php