strftime ile python tarih saatini çağa dönüştürün

| | | |

UTC'de, Epoch'tan bu yana geçen saniye sayısını istediğim bir zamanım var.

Saniye sayısına dönüştürmek için strftime kullanıyorum. Örnek olarak 1 Nisan 2012.

>>>datetime.datetime(2012,04,01,0,0).strftime("%s") "1333234800" 

Epoch'tan 1 Nisan 2012 UTC 1333238400'dür, ancak yukarıdaki bu, 1 saat farklı olan 1333234800'ü döndürür.

Görünüşe göre strftime benim sistem saatimi hesaba katıyor ve bir yerde saat dilimi kaydırması uyguluyor. Datetime'ın tamamen saf olduğunu sanıyordum?

Bunun üstesinden nasıl gelebilirim? Mümkünse, standart olmadıkça diğer kitaplıkları içe aktarmaktan kaçının. (Taşınabilirlikle ilgili endişelerim var).