logging.info konsolda görünmüyor ancak uyarı ve hata veriyor

| | | | | | | |

logging.info ile bir olayı günlüğe kaydettiğimde, Python terminalinde görünmüyor.

import logging logging.info("Ben bir bilgiyim ") # çıktı yok 

Buna karşın, logging.warn ile günlüğe kaydedilen olaylar terminalde görünür.

içe aktarma günlüğü logging.warn("Uyarıyorum") # outputs "Uyarıyorum" 

logging.info dosyasına yazdırabileceğim bir ortam düzeyinde değişiklik var mı Her Python dosyasında değişiklik yapmaktan kaçınmak istiyorum.