Dosyalara yazarken Python’da yeni satırları nasıl belirlerim?

| | | | | | |

Java ile karşılaştırıldığında (bir dizede), "İlk Satır İkinci Satır" gibi bir şey yapardınız.

Python'da bunu amaçlar için nasıl yapardınız? normal bir dosyaya birden çok satır yazmak?