PyCrypto’yu Windows’a nasıl kurarım?

| | | | | | | | | |

Diğer her google kaynağını ve SO ileti dizisini okudum, hiçbir şey çalışmıyor.

Python 2.7.3 32bit, Windows 7 64bit üzerine kurulu İndirin, ayıklayın ve ardından PyCrypto'yu kurmaya çalışmak "vcvarsall.bat bulunamadı" ile sonuçlanır.

Bu yüzden MinGW'yi kuruyorum ve bunu kurulum satırına derleyici olarak yapıştırıyorum. Ama sonra "RuntimeError: chmod error" hatasını alıyorum.

Bunun üstesinden nasıl gelebilirim? aynı sonuç. Önceden oluşturulmuş bir PyCrypto 2.3 ikili dosyası buldum ve onu yükledim, ancak sistemde hiçbir yerde bulunamadı (çalışmıyor).

Fikriniz var mı?