Bir listeden aynı anda birden çok dizin nasıl kaldırılır?

| | | | | |

Diyelim ki burada bu liste var:

list = [a, b, c, d, e, f, g] 

Nasıl olur? 2, 3, 4 ve 5 dizinlerini aynı anda siliyorum?

pop birden fazla değeri kabul etmiyor. Başka nasıl yapabilirim? bunu yap?