Python’da dosyanın sembolik olup olmadığını kontrol edin

| | | | | |

Python'da, verilen bir dosyanın/dizinin bir sembolik bağlantı olup olmadığını kontrol eden bir fonksiyon var mı? Örneğin, aşağıdaki dosyalar için sarmalayıcı işlevim True döndürmelidir.

# ls -l toplam 0 lrwxrwxrwx 1 kök kök 8 2012-06-16 18: 58 yön -> ../temp/ lrwxrwxrwx 1 kök kök 6 2012-06-16 18:55 bağlantı -> ../log