Python uygulamam tarafından gönderilen tüm HTTP isteğini nasıl görebilirim?

| | | | | | |

Benim durumumda, HTTPS üzerinden PayPal'ın API'sini çağırmak için requests kitaplığını kullanıyorum. Maalesef PayPal'dan bir hata alıyorum ve PayPal desteği hatanın ne olduğunu veya buna neyin neden olduğunu bulamıyor. "Lütfen üstbilgiler de dahil olmak üzere isteğin tamamını sağlamamı" istiyorlar.

Bunu nasıl yapabilirim?