Belirli bir dizindeki dosyaları nasıl yineleyebilirim?

| | | | | |

Belirli bir dizindeki tüm .asm dosyalarını yinelemem ve bunlar üzerinde bazı işlemler yapmam gerekiyor.

Bu nasıl verimli bir şekilde yapılabilir?