Zapisuj pliki w tle w Pythonie

| | | | | |

python3


# Program Python3 do zapisywania pliku
# tło


# Importuj strumienie i czas
#modules

import wątki

import czas


# Dziedziczenie klasa podstawowa ' Wątek '

klasa AsyncWrite (threading.Thread):

def __ init __ ( < c ode class = "color1"> self , text, out):


# init superclass call

threading.Thread .__ init __ ( self )

self . text = text

self . out = out


def run ( self ):

< br>

f = open ( self . out, "a" )

f. write ( self . text + `` )

f.close ()


# odczekaj 2 sekundy po napisaniu

# plik

time.sleep ( 2 )

print ( " Zakończ plik w tle zapisz do „ ,

self . out)


def Main ():

wiadomość = "Geeksforgeeks "

background = AsyncWrite (wiadomość, ` out.txt` )

background.start ()

< br>

print ( "Program może kontynuować podczas pisania" )

print ( " w innym wątku " )

print ( "100 + 400 =" , 100 + 400 )

# czekaj na zakończenie wątku w tle

background.join ()

print ( " Czekano do wątek został zakończony " )


if __ name__ = = `__main__` :

Główna ()


Wyjście:

Wprowadź ciąg do zapisania: HelloWorld Program może kontynuować zapis w innym wątku 100 + 400 = 500 Zakończono plik w tle zapisz do out.txt Czekałem na zakończenie wątku 

Program poprosi o wpisanie ciągu i obliczy sumę dwóch liczb, podczas gdy w tle zapisze „wprowadzony ciąg” do pliku wyjściowego o nazwie „out.txt”. Sprawdź folder, w którym znajduje się plik „Asyncwrite.py”. istnieje i znajdziesz również plik o nazwie ' out.txt ' który będzie przechowywać Twój ciąg.

Cel:
Ogólne przeznaczenie plików wpisów w tle polega na tym, że możesz dodać swoje dane do pliku w tle, podczas gdy jednocześnie zmuszając program do wykonania innego zadania w programie. Możesz zapisać dane otrzymane od użytkownika do pliku podczas wykonywania innego zadania dla tego samego użytkownika.

Link:

 • Python3 Basics
 • Tematy średniozaawansowanych Python3
 • Shop

  Learn programming in R: courses

  $

  Best Python online courses for 2022

  $

  Best laptop for Fortnite

  $

  Best laptop for Excel

  $

  Best laptop for Solidworks

  $

  Best laptop for Roblox

  $

  Best computer for crypto mining

  $

  Best laptop for Sims 4

  $

  Latest questions

  NUMPYNUMPY

  psycopg2: insert multiple rows with one query

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  How to convert Nonetype to int or string?

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  How to specify multiple return types using type-hints

  12 answers

  NUMPYNUMPY

  Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

  12 answers

  News


  Wiki

  Python OpenCV | cv2.putText () method

  numpy.arctan2 () in Python

  Python | os.path.realpath () method

  Python OpenCV | cv2.circle () method

  Python OpenCV cv2.cvtColor () method

  Python - Move item to the end of the list

  time.perf_counter () function in Python

  Check if one list is a subset of another in Python

  Python os.path.join () method