Angular-Javascript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Czy powinieneś nauczyć się AngularJS? A jaka jest ta technologia wykorzystywana do wdrożenia w tworzeniu stron internetowych? Te i inne pytania zostały omówione w tym artykule.

AngularJS to frontonowa platforma internetowa typu open source służąca do rozwiązywania przeszkód stwarzanych przez aplikacje jednostronicowe. Platforma internetowa zapewnia kontroler widoku modelu po stronie klienta (MVC) i architekturę modelu widoku modelu . Dostarcza również komponenty, które są powszechnie spotykane w zaawansowanych aplikacjach internetowych.

AngularJS jest używany w interfejsie mean -mern-stack/">stosu MEAN , który jest bardzo wydajny, składa się z bazy danych MongoDB , frameworku serwera aplikacji internetowych Express.js, środowiska uruchomieniowego serwera Angular JS i Node.js.

Co to jest kontroler widoku modelu (MVC) ) architektura ?

Architektura MVC to model projektowania oprogramowania używany do tworzenia interfejsów użytkownika (UI). Dzieli logikę na trzy połączone ze sobą części.

Architektura jest zaimplementowana w celu oddzielenia wewnętrznych reprezentacji aplikacji w kodzie. Jest to sposób, który odzwierciedla sposób prezentacji informacji o użytkowniku, a następnie sposób, w jaki te informacje są następnie akceptowane.

Model jest centralnym elementem modelu, który zarządza danymi, logiką i regułami aplikacji. Widok odpowiada za reprezentację informacji w Twojej aplikacji internetowej. Na koniec kontroler otrzymuje dane wejściowe i interpretuje dyrektywy dla modelu lub widoku.

Jak działa Angular JS

AngularJS odczytuje osadzony kod HTML (Hypertext Markup Language) z unikalnymi atrybutami HTML.

Dowiedz się, jak utworzyć formularz HTML w naszym artykule HTML .

AngularJS może odczytywać te atrybuty jako polecenia. Te polecenia są używane do wiązania, wyświetlania lub odczytywania części strony z modelem reprezentowanym przez zmienne JavaScript. Zmienne te można zdefiniować w edytorze kodu lub wywołać ze statycznych lub dynamicznych zasobów JSON.

Dowiedz się więcej o JSON tutaj w naszym artykule.

Dwukierunkowe wiązanie danych

Jedną z najważniejszych cech Angulara jest jego dwukierunkowe wiązanie danych. Powiązanie danych to technika, która łączy źródła danych dostawcy i konsumenta w celu ich synchronizacji.

Ta funkcja wycofuje odpowiedzialność modelu -end-server. Dzięki dwukierunkowemu łączeniu modele są renderowane w zwykłym HTML zgodnie z danymi zawartymi w zakresie i zdefiniowanymi w modelu.

Jaki jest zakres związany z AngularJS

W ramach architektury MVC zakres stanowi model. Oznacza to, że wszystkie zmienne zdefiniowane w zakresie są również dostępne z jego widoku jako kontrolera.

Zakres jest spoiwem, które utrzymuje razem widok i kontroler. Usługa w Angular widzi zmiany w modelu i przekształca kod HTML w widoku za pomocą kontrolera.

To samo dzieje się w przypadku zmian wykrytych w widoku przez usługę zakresu w AngularJS. Niezbędne zmiany są odzwierciedlone w kodzie HTML szablonu. Eliminuje to potrzebę ręcznego manipulowania DOM i zachęca do uruchamiania i szybkiego prototypowania aplikacji internetowych.

Dowiedz się więcej o DOM na ten artykuł .

Co to jest bootstrap i prototypowanie

Prototypowanie to interaktywna makieta lub demonstracja tego, jak Twoja aplikacja internetowa będzie wyglądać, gdy wchodzi na żywo. Bootstrap używa bibliotek, takich jak bootstrap, do szybkiego tworzenia jednolitych komponentów w Twojej aplikacji.

W tym artykule dowiedzieliśmy się o zastosowaniach AngularJS, jak to działa i zidentyfikowaliśmy kilka ważnych funkcji. Dowiedzieliśmy się również, jaki zakres jest powiązany z Angularem i jak ważny jest dla architektury MVC frameworka. Na koniec rozmawialiśmy o tym, czym jest wiązanie i jak Angular używa wiązania dwukierunkowego.

Jesteś teraz na dobrej drodze, aby dowiedzieć się więcej o AngularJs. To był dopiero początek.