Sdk dla Javascript oznacza

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Niezależnie od tego, czy pracowałeś z nim w przeszłości, czy nie, można bezpiecznie założyć, że co najmniej jedna używana aplikacja została utworzona przy użyciu pakietu SDK. Programiści używają pakietów SDK do tworzenia programów dla określonych platform.

Pakiety SDK są istotną częścią nowoczesnego tworzenia oprogramowania. W tym przewodniku omówimy, czym są SDK, dlaczego są używane i jakie licencje mają zastosowanie do SDK.

Co to jest SDK?

SDK to zestaw narzędzia wykorzystywane przez programistów do tworzenia aplikacji na konkretną platformę lub aplikację. SDK to skrót od Software Development Kit.

Załóżmy, że chcesz opracować aplikację na urządzenie Apple. Zajęłoby to dużo czasu, gdybyś musiał napisać kod dla każdej części iPhone`a, z którą chcesz wchodzić w interakcję.

Dlatego Apple ma własny pakiet SDK dla systemu iOS. Ten pakiet SDK zapewnia wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia oprogramowania dla urządzenia z systemem iOS.

Pakiet SDK systemu iOS obejmuje wszystko, od zarządzania obrazami po sieci i przechowywanie danych. Wszystkie te działania mają kluczowe znaczenie w wielu aplikacjach. Oferując SDK, Apple jest w stanie zapewnić lepsze wrażenia programistom, którzy projektują aplikacje na swoje platformy.

Co można znaleźć w zestawie programistycznym?

SDK są jak zestawy do budowy modeli samochodów lub samolotów; istnieją różne zestawy dla różnych modeli. W kontekście zestawów SDK oznacza to, że zawartość zestawu SDK będzie się różnić w zależności od urządzenia, dla którego opracowano aplikację.

Na przykład zestaw SDK systemu Windows 10 zawiera narzędzia, kompilatory, biblioteki oraz próbki kodu dla programistów, którzy chcą pracować z systemem operacyjnym Windows 10. Pakiet macOS SDK może oferować podobną funkcjonalność – na przykład kod do pracy ze sterownikami urządzeń – ale zostanie napisany, aby pomóc programistom w interakcji z macOS. Języki programowania są różne i sposób, w jaki te dwa systemy zostały zbudowane, jest inny.

Tam ma kilka komponentów, których można się spodziewać po dobrym SDK, w tym:

SDK mogą zawierać również inne komponenty, jeśli są to edytory wizualne. Ponownie, funkcje, do których będziesz mieć dostęp, zależą od platformy, na której się znajdujesz. w fazie rozwoju.

Co to jest Web SDK?

Niektóre pakiety SDK są pisane przez firmy oferujące usługi internetowe. Twilio, firma, która ułatwia wysyłanie wiadomości tekstowych i połączeń telefonicznych z Twoich aplikacji, oferuje szereg zestawów SDK dla osób rozwijających się na swojej platformie.

Zasada internetowego zestawu SDK jest sama w sobie: jest to sposób na poprawę doświadczenia programisty. To, co znajdziesz w internetowym zestawie SDK, jest również podobne do standardowego zestawu SDK. Znajdziesz próbki kodu oraz funkcje i biblioteki potrzebne do pracy z określoną usługą sieciową.

Wiele internetowych zestawów SDK jest specyficznych dla języka, a firmy zwykle oferują więcej niż jeden. Na przykład biblioteka Twilio SDK zawiera między innymi zestawy SDK dla języków C#, Java, PHP, Python i Ruby. Chociaż są one implementowane w inny sposób, każdy z tych zestawów SDK umożliwi programiście interakcję z usługami internetowymi Twilio.

Które licencje dotyczą zestawów SDK?

Większość zestawów SDK jest dostępna za darmo. Celem pakietu SDK jest pomoc firmom w pracy z ich usługami. Im łatwiej jest korzystać z usług internetowych firmy, tym bardziej prawdopodobne jest, że programista zaimplementuje je we własnych aplikacjach.

Załóżmy, że Apple nie oferuje SDK dla swoich urządzeń z systemem iOS. długi.

Niektóre pakiety SDK mogą mieć ograniczony dostęp. Jest to typowe dla pakietów SDK, które są w fazie rozwoju lub wersji beta i dlatego nie są gotowe do użytku publicznego. Większość pakietów SDK jest typu open source, co oznacza, że można ich używać swobodnie w swoich aplikacjach. Zawsze najlepiej jest sprawdzić licencję, która dotyczy konkretnego pakietu SDK, zanim zaczniesz go używać.

SDK i API: porównanie

Istnieje kilka różnic między interfejsem programowania aplikacji a pakietem SDK.

Interfejs API umożliwia interakcję oprogramowania z innym oprogramowaniem. Interfejsy API są przydatne, ponieważ zapewniają standardowe zestawy instrukcji dotyczących współpracy kodu z innymi usługami na komputerze .

Wiele stron internetowych oferuje również interfejsy API, które umożliwiają interakcję z ich usługami. Twitter API to zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji z usługami Twittera.

Z kolei SDK to modele do tworzenia oprogramowania na konkretnej platformie. Zestawy SDK są najczęściej używane w systemach operacyjnych, aby zapewnić programistom zasoby potrzebne do rozwoju tej platformy. Znajdziesz zestawy SDK opracowane przez usługi internetowe, które ułatwiają ich użycie w Twoich aplikacjach.

Większość zestawów SDK zawiera interfejsy API, które służą jako szablony do pracy z innymi usługami systemowymi. Z drugiej strony interfejsy API nie zawierają zestawu SDK; to otwarte usługi używane do interakcji z innym oprogramowaniem lub aplikacjami internetowymi.

SDK są używane głównie do tworzenia aplikacji i budowania ich podstawowych funkcji, takich jak mechanizmy ładowania. Interfejsy API są używane do określania funkcji aplikacji w granicach konkretnego SDK (czy SDK i interfejsy API są niezbędne do tworzenia aplikacji.

Wnioski

SDK zapewniają zasoby, które programiści trzeba tworzyć aplikacje dla urządzenia, konkretnego systemu operacyjnego lub usługi internetowej.

Pakiety SDK zazwyczaj zawierają środowisko programistyczne, kompilator i debuger. Wiele pakietów SDK zawiera przykładowy kod, którego można użyć do zidentyfikowania najlepszych praktyki dotyczące pracy z konkretną usługą.

Pakiety SDK są używane głównie przez firmy w celu zachęcenia do adopcji i programistów, więc większość używanych SDK będzie bezpłatna i otwarta.