Funkcja union() w Pythonie

| |

Symbol oznaczający połączenie zestawu to ' U '
Przykłady:

Wejście: Niech ustaw A = {2, 4, 5, 6} i ustaw B = {4, 6, 7, 8 } Wynik: {2, 4, 5, 6, 7, 8} Wyjaśnienie: Biorąc każdy element obu zbiorów A i B, bez powtarzania żadnego elementu, otrzymujemy nowy zbiór = {2, 4, 5, 6, 7 , 8}. Ten nowy zbiór zawiera wszystkie elementy zbioru A i wszystkie elementy zbioru B bez powtórzeń elementów i jest nazwany jako połączenie zbioru A i B. 

Składnia:

set1.union (set2, set3, set4‚ʶ.)
W parametrach można podać dowolną liczbę zestawów

Wartość zwracana:

Funkcja union() zwraca zestaw, który ma sumę wszystkich zestawów (zestaw1, zestaw2, zestaw3 ...) z set1.
Zwraca kopię set1 tylko wtedy, gdy nie przekazano żadnego parametru.

Powyższe podejście jest zaimplementowane w Python3:


# Program Python3 dla funkcji union()


set1 = { 2 , 4 , 5 , 6 }

zestaw2 = { 4 , 6 , 7 , 8 }

zestaw3 = { 7 , 8 , 9 , 10 }


# łączenie dwóch zestawów

print ( "zestaw1 U set2: " , set1.union (set2))


# łączenie trzech zestawów

print ( < kod class = "string"> "zestaw1 U zestaw2 U zestaw3:" , zestaw1.union (zestaw2, zestaw3))

< /tr>

Wyjście:

set1 U set2: {2, 4, 5, 6, 7, 8} zb1 U zb2 U zb3: {2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 

Praktyczne zastosowania :

Większość problemów probabilistycznych wymaga koncepcji połączenia zbiorów.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method