wpisz .__dict__ w Pythonie

|
Zawiera słownik, który jest przestrzenią nazw zarówno klasy, jak i jej instancji.

 klasa A: # Dla Pythona 2 - A (obiekt)
moja_zmienna = 1

def my_method (self):
pass

A .__ dict __. keys ()
# [`__moduł__`, `moja_zmienna`, `__dict__`, `moja_metoda`, `__doc__`, ...]

Uwagi

Właściwości, metody i inne atrybuty można znaleźć w przestrzeni nazw.