Javascript Ternary Operator W3schools

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Potrójny operator Pythona pozwala ocenić, czy warunek jest prawdziwy czy fałszywy. Operator trójargumentowy zajmuje jeden wiersz kodu, co oznacza, że jest krótszy i bardziej zwięzły niż pełny, jeśli... inny.

Wyrażenia warunkowe, takie jak instrukcje, pozwalają sprawdzić przepływ Twój harmonogram. Kod w instrukcjach warunkowych jest wykonywany tylko wtedy, gdy określony warunek (lub zestaw warunków) jest prawdziwy.

W Pythonie najczęstszym sposobem napisania instrukcji warunkowej jest użycie jeśli. Jednak język ten oferuje również sposób testowania warunku w wierszu: operatora trójargumentowego.

W tym samouczku, z odniesieniem do przykładów, omówimy podstawy deklaracji warunkowych i sposób korzystania z operatora trójargumentowego Pythona. .

Warunki Pythona

Podczas pisania programu możesz uruchomić pojedynczy wiersz lub blok kodu, gdy warunek jest spełniony. Tutaj przydają się instrukcje warunkowe.

instrukcja if w Pythonie służy do sprawdzania, czy warunek jest spełniony.

Załóżmy, że tworzysz aplikację, która sprawdza, czy klient kwalifikuje się do 10% zniżki w kinie. Jeśli klient ma 65 lat lub więcej, powinien otrzymać zniżkę, w przeciwnym razie nie należy udzielać rabatu. Możemy zbudować ten program za pomocą instrukcji if ... else.

Ale jeśli deklaracje zajmują co najmniej dwa wiersze kodu. Istnieje bardziej zwięzły sposób napisania instrukcji if, jeśli oceniasz tylko kilka warunków:. Operator trójargumentowy w Pythonie

Operator potrójny Pythona

Operator potrójny jest typem wyrażenia warunkowego w Pythonie, który pozwala na ocenę deklaracji. Operatory potrójne wykonują akcję w zależności od tego, czy ta instrukcja jest prawdziwa, czy fałszywa. są bardziej zwięzłe niż tradycyjne instrukcje if ... else

Składnia Trójargumentowa instrukcja Pythona jest następująca:

Potrójny operator warunkowy w Pythonie wywodzi swoją nazwę od faktu, że przyjmuje on trzy parametry:. if_true, expression i if_false

Operatory potrójne są zwykle używane do określenia wartości zmiennej. Zmienna przyjmuje wartość „if_true” if deklaracje True lub „if_false” if deklaracje fałszywej deklaracji.

Sposób myślenia o operatorach trójskładnikowych, takich jak lista języka Python do filtrowania listy. Możesz też pomyśleć, czym jest funkcja lambda w celu zdefiniowania funkcji.

Zarówno zrozumienie list, jak i funkcji lambda są bardziej wydajnymi sposobami wykonywania akcji (odpowiednio filtrowanie list i definiowanie funkcji). Jest to tak samo, jak operator potrójny jest bardziej wydajnym sposobem napisania instrukcji if.

Ale, podobnie jak operatory potrójne, powinny być używane tylko w celu poprawy czytelności kodu. Nie powinieneś przesadzać z operatorami trójskładnikowymi, w przeciwnym razie Twój kod może być trudniejszy do odczytania.

Powiedzmy, że chcemy dać zniżkę klientowi naszego teatru, jeśli ma co najmniej 65 lat. Jeśli klient ma mniej niż 65 lat lub więcej, nie przysługuje mu zniżka. Możemy sprawdzić, czy klient kwalifikuje się do otrzymania zniżki, używając następującego kodu:

Nasz kod zwraca: false.

W pierwszym wierszu zadeklaruj zmienne Pythona o nazwie wiek. Ta zmienna ma przypisaną wartość 48. Następnie używamy operatora trójskładnikowego do obliczenia, czy klientowi przysługuje rabat.

Nasz operator trójargumentowy oblicza wiek wyrażenia> = 65 Od wiek równa się 48, zwraca false. Zatem kod, który pojawia się po wykonaniu instrukcji inne.

Następnie wyświetlamy wynik naszego trójskładnikowego operatora na konsoli. Zwraca to wartość False.

Jeśli porównamy ten przykład z naszym ostatnim, widać, że używa on znacznie mniej linii kodu. Nasz pierwszy program używał pięciu linii kodu, a ten używał trzech .

W tym przykładzie nasz operator trójargumentowy zwraca wartość logiczną Pythona (prawda lub fałsz). Możemy jednak zezwolić na nasz operator trójargumentowy aby zwrócić wartość.

potrójny python z wartościami liczbowymi „Ęã‚Ęã

Załóżmy, że chcemy ustawić określoną zniżkę stawka w zależności od tego, czy użytkownikowi przysługuje zniżka. Standardowo nasze kino oferuje wszystkim klientom zniżkę 5%, ale seniorom (65 lat i więcej) przysługuje zniżka 10%.

Poniższy program pozwala nam zweryfikować, czy klient kwalifikuje się do zniżki seniora . Jeśli klient nie jest uprawniony do zniżki dla seniorów, otrzymuje 5% zniżki:

Nasz kod zwraca: 5. W naszym kodzie przypisujemy wartość 22 do zmiennej age.

Używamy operatora potrójnego, aby sprawdzić, czy wartość zmiennej age jest mniejsza niż 65 Ponieważ nasz klient ma 22 lata, instrukcja age < 65 zwraca Prawdziwe. oznacza to, że klient korzysta ze stopy dyskontowej w wysokości 5%. Jeśli nasz klient miał 65 lat lub więcej, otrzymuje 10% rabatu.

Następnie wypisujemy wartość zmiennej scount do konsoli.

Wniosek

Trójka składowa Pythona operator jest bardziej wydajnym sposobem wykonywania po prostu instrukcji if. Operator trójargumentowy ocenia warunek, a następnie zwraca określoną wartość w zależności od tego, czy warunek ma wartość True, czy False.

W poprzednich przykładach byliśmy w stanie wykonać if deklaracja inline. Jest to bardziej zwięzłe niż wiele wierszy normalnie wymaganych do utworzenia instrukcji if.

Jednak nie zawsze można użyć operatora potrójnego. Jeśli chcesz przetestować wiele wyrażeń, musisz napisać pełną instrukcję if. Zapewni to, że Twój kod będzie czytelny i łatwy do zrozumienia.

W tym samouczku omówiono, odnosząc się do przykładów, podstawy operatora trójargumentowego Pythona i sposób jego działania. Teraz masz wiedzę, jak używać tego operatora jak profesjonalista w Pythonie!

Aby dowiedzieć się więcej o kodowaniu w Pythonie, zapoznaj się z naszym pełnym przewodnikiem dotyczącym Jak uczyć się Pythona .