SymPy | Partition.RGS_rank() w Python

|

Ograniczone linie wzrostu — linia, w której każdy znak i prowadzi do bloku (B i ), do którego należy odpowiadający mu element.

Składnia: sympy.combinatorics.partitions.Partition.RGS_rank ()

Zwrot: pozycja dla ograniczonego wzrostu smyczki.

Kod nr 1: Przykład RGS_rank ()

# Kod Pythona wyjaśniający
# SymPy.RGS_rank()


# importuj biblioteki SymPy

z sympy. combinatorics.partitions importuj Partycja

z sympy.combinatorics.partitions port importowy RGS_rank


# Korzystanie z metody sympy.combinatorics.partitions.Partition.RGS_rank()

p = RGS_rank ([ 0 , 0 , 1 , 1 , 2 ])

print ( "ranking res trikowany ciąg wzrostu:" , p)

Dane wyjściowe:

pozycja dla ciągu o ograniczonym wzroście:
10

< b> Kod nr 2: Przykład RGS_rank ()

< p>

# Wyjaśnienie kodu Pythona
# SymPy.RGS_rank ()


# importuj biblioteki SymPy

z sympy.combinatorics.partitions import Partycja

z sympy.combinatorics.partitions import RGS_rank


# Korzystanie z metody sympy.combinatorics.partitions .Partition.RGS_rank()

p = RGS_rank ([ 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 0 , 1 ])

print ( "rank dla ograniczonego wzrostu st ring:" , p)

< /p>

Wyjście:

pozycja dla ciągu o ograniczonym wzroście:
100