Sympia | Partition.conjugate() w Pythonie

| | | | |

Partition.conjugate (): sprzężone () — fajna funkcja biblioteki Pythona, która zwraca powiązaną sekcję sekcji argumentów.

Składnia: sympy.combinatorics.partitions.Partition.conjugate ()

Powrót: sprzężona partycja

Kod nr 1: przykład sprzężony ()


# Kod Pythona wyjaśniający
# SymPy.conjugate ()


# importuj biblioteki SymPy

z sympy.combinatorics.partitions import Partycja

z sympy.combinatorics.partitions import IntegerPartition


# Korzystanie z sympy.c ombinatorics.partitions.Partition.conjugate() metoda

p = IntegerPartition ([ 312 , 14 , 23 ])

print ( `Conjugate:` , p .conjugate)

Wyjście:

Koniugat: [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 , 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2 , 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 , jedenaście, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]

Kod nr 2: przykład połączenia () — wyświetlanie ValueError.


# Wyjaśnienie kodu w Pythonie
# SymPy.conjugate ( )


# importuj biblioteki SymPy

z sympy.combinatorics.partitions import Partycja

z sympy.combinatorics.partitions import IntegerPartition


# Korzystanie z metody sympy.combinatorics.partitions.Partition.conjugate ()


# Wymagane są tylko pozytywne elementy
# to wygeneruje błąd

p = IntegerPartition ([ 312 , 14 , - 10 , 23 , - 1 ])

print ( `Conjugate:` , p.conjugate)

Dane wyjściowe:

ValueError: Wszystkie sumy muszą być dodatnie.