SymPy | Partition.as_dict() w Python

| |

Partition.as_dict (): as_dict () — fajna funkcja biblioteki Pythona, która zwraca sekcję jako słownik. W tym słowniku klucze są liczbami całkowitymi sekcji. Wartości — jest to wielokrotność tej liczby całkowitej.

Składnia: sympy.combinatorics.partitions.Partition.as_dict ()

Powrót: Partycja jako słownik

Kod nr 1: przykład as_dict ()

# Kod Pythona wyjaśniający
# SymPy.as_dict ()


# import SymPy biblioteki

z sympy.utilities.iterables import default_sort_key

z sympy.combinatorics.partitions import Partycja

z sympy.abc import x, y

z sympy.combinatorics.partitions import IntegerPartition


# Korzystanie z metody sympy.combinatorics.partitions.Partition.as_dict()

IntegerPartition ([ 11 ] * 3 + [ 342 ] + [ 13 ] * 4 ). As_dict ()

Wyjście:

{11:3, 13:4, 342:1}

Przykład kodu nr 2: as_dict ()

# Kod Pythona wyjaśniający
# SymPy.as_dict ()


# importuj biblioteki SymPy

z sympy.utilities.iterables import default_sort_key

from sympy.combinatorics.partitions import Partycja

z sympy.abc importuj x, y

z sympy.combinatorics.partitions import IntegerPartition


# Korzystanie z metody sympy.combinatorics.partitions.Partition.as_dict()

IntegerPartition ([ 100 ] * 100 + [ 342 ] * 10 + [ 13 ] + [ 223 2 ]). as_dict ()

Dane wyjściowe:

{13:1, 100:100, 342:10, 2232:1}