Indeks dolny w JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Znacznik HTML określa tekst w indeksie górnym. To jest tekst, który pojawia się na górze wiersza tekstu. Znacznik reprezentuje tekst w indeksie dolnym. To jest tekst, który pojawia się na dole wiersza tekstu.

W większości przypadków, gdy napotykamy tekst, ma on tradycyjną linię bazową i wysokość x.

Wszystko w tym tekście do tego momentu w tym artykule ma punkt odniesienia. Ta linia bazowa jest w zasadzie miejscem, w którym pojawiłby się podkreślenie, gdybyśmy wytrenowali go za pomocą a i wysokości x. Wysokość x to wyimaginowana linia, w której kończy się mała litera. Jego nazwa pochodzi od małej litery x, ponieważ wypełnia spację.

W tym przewodniku omówimy, jak zdefiniować indeks i wykładnik w HTML. Przyjrzymy się przykładom każdego z tych tematów dotyczących formatowania tekstu, aby dowiedzieć się, jak ich używać w kodzie.

Kiedy używany jest tekst w indeksie górnym i dolnym?

Czy zdarzają się sytuacje, w których chcielibyśmy użyć znaków, które mają pół znaku poniżej lub powyżej zdefiniowanego tekstu. Indeksy dolne to znaki umieszczone pół znaku pod tekstem. Cudzysłów to znaki umieszczone pół znaku nad tekstem.

W rzeczywistym środowisku używamy tych znaków, gdy używamy na przykład równań matematycznych, równań chemicznych, cytatów lub przypisów.

Nadtekst HTML

Aby utworzyć supertekst HTML, użyj tagu . Ten tag podnosi każdy zawarty tekst na górze wiersza. Tag sup nie ma atrybutów specyficznych dla tagu.

Spójrzmy na składnię tej metody:

Zawarliśmy znak „2” wewnątrz < sup> tag . To sprawia, że „2” pojawia się w indeksie górnym. Nasz kod pokazuje teraz:

4 ² = 16

Sott Text HTML

Polecenie HTML definiuje podtekst. Podtekst odnosi się do tekstu, który pojawia się blisko końca wiersza tekstu.

Rozważ następującą składnię:

Nasz kod zwraca:

To jest tekst główny. 8323;

Podobnie jak w przykładzie supertekstu, nie określiliśmy żadnych atrybutów znacznika dla . Aby przenieść tekst w obrębie podtekstu, umieszczamy ten tekst w znacznik .

Podtekst jest często używany do opisania liczby elementów w układzie okresowym pierwiastków.

Przykład podtekstu HTML i nadtekstu

Weźmy przykład zarówno ;, jak i na stronie internetowej HTML. Rozważmy następujący kod:

Spap

E = MC 2
1,7 x 10 4

Jak widać, używamy i indeks dolny i indeks górny, aby utworzyć efekt na elemencie HTML . Ma kilka wartości domyślnych:

Oba tagi używają globalnych zdarzeń i atrybutów dostępnych w HTML. Zasadniczo oznacza to, że możesz ustawić obsługę zdarzeń, jeśli ktoś kliknie tekst.

Dodatkowo możesz użyć dowolnego z normalnych atrybutów HTML, aby dostosować elementy. Listę zwykłych atrybutów HTML dostępnych na można znaleźć na liście atrybutów globalnych < /a> napisany przez W3Schools.Wniosek

HTML dodaje podtekst do akapitu tekstu. Podtekst pojawia się na dole wiersz tekstu. dodaje super tekst do tekstu, który pojawia się na górze wiersza tekstu.

To wszystko! Teraz możesz z powodzeniem tworzyć indeksy górne i dolne w HTML.

Chcesz dowiedzieć się więcej o HTML ? Zapoznaj się z naszym Przewodnikiem po HTML , aby uzyskać porady ekspertów i wskazówki dotyczące najlepszych kursów i książek online.