str.maketrans w Python

|
Zwraca tabelę zastępowania znaków wsadowych dla str.translate ().

str.maketrans (odto [, do [, ton]])

-> dykt < /p>

od do: Union [str | dict] - Jeśli jest tylko jeden argument, oczekuje się wyświetlenia liczb całkowitych (reprezentacja Unicode) lub łańcuchów (o długości jednego znaku) do: liczb całkowitych, łańcuchów lub & # x27; Brak & # x27; - dodano obsługę słownika w py3.0. Jeśli & # x27; do & # x27; jest określony, oczekiwany jest ciąg (patrz poniżej).

to: Opcjonalne [str] — Jeśli określono, ciągi & # x27; zdo & # x27; i & # x27; do & # x27; musi mieć tę samą długość.

tonone: Opcjonalne [str] - + py3.0 Ciąg znaków do zastąpienia przez & # x27; Brak & # x27 ;.


Ta statyczna metoda klasy służy do tworzenia słownika (tabeli) zbiorczego zastępowania znaków w ciągu znaków, które można przekazać do metody str.translate () .

  trans_table = str.maketrans ({
’ a’: ’b’ ,
’r’:’ t’,
’ z’: Brak,
})
# {97:’ b’, 114: ’t’, 122: Brak}

trans_table = str.maketrans (’ar’,’ bt’ , ’z’)
# {97: 98, 114: 116, 122: Brak}

’ arroz’.translate ( trans_table)
# ’btto’

Uwaga

Python 2 obsługuje tylko dwa oczekujące argumenty.