Dołącz do lewej strony Javascript

| | |

Złączenie SQL LEFT jest rodzajem złączenia SQL. To złączenie zwraca wszystkie tabele w danej „lewej” kolumnie i odpowiadające im wiersze, które pasują do określonego warunku w „prawej” kolumnie .

W wielu przypadkach podczas pisania zapytania w SQL, wystarczy skupić się na jednej tabeli. Istnieje jednak wiele sytuacji, w których konieczne będzie jednoczesne wykonanie zapytania do dwóch lub większej liczby tabel. W tej sytuacji będziesz chciał utworzyć wynik, który łączy informacje z obu tabel.

W SQL nazywa się to złączeniem. Sprzężenia pozwalają uzyskać informacje z wielu tabel i połączyć wynik w połączoną tabelę. Na przykład możesz połączyć tabele pracowników i działów, aby uzyskać nazwę działu dla każdego pracownika.

W tym samouczku przyjrzymy się jednemu typowi łączenia w SQL: LEWE DOŁĄCZENIE. Zobaczymy, gdzie LEFT JOIN są przydatne i jak możesz ich używać w zapytaniach SQL.

SQL LEFT JOIN

SQL LEFT JOIN zwraca wszystkie rekordy „lewej” instrukcji tabeli określonej w zapytaniu. Dopasuj wartości w tej tablicy w oparciu o twoje warunki do tablicy "prostej". Wszystkie dopasowania są zwracane oprócz wszystkich rekordów w „lewym” pasku tabeli. _LEFT JOIN_s to typ sprzężenia zewnętrznego SQL .

Możesz na przykład użyć lewego sprzężenia, aby uzyskać listę działów nazwiska dla każdego pracownika. Umożliwiłoby to zobaczenie wszystkich pracowników, nawet jeśli nie mają przypisanego działu.

Podstawowa składnia operacji LEFT JOIN jest następująca:

Nasze sprzężenie zaczynamy od instrukcji SQL SELECT . Tabela w instrukcji FROM to nasza "lewa" tabela . Dlatego używamy słowa kluczowego LEFT JOIN. To pozwala nam określić „właściwą” tabelę.

Korzystamy z instrukcji ON, aby określić warunek, na którym są połączone nasze stoły. LEFT JOINS to rodzaj sprzężenia zewnętrznego. Dlatego możesz zobaczyć ten typ połączenia oznaczony jako join external left.

Posłużmy się przykładem, aby zilustrować, jak działa LEFT JOIN.

Przykład LEFT SQL JOIN

Załóżmy, że chcemy uzyskać listę nazw działów, w których pracuje każdy pracownik. Chcemy uzyskać te informacje za pomocą zapytania. Oto zapytanie, które pozwoliłoby nam uzyskać te dane:

Jeśli mamy pracownika z identyfikatorem usługi 9, a ta usługa nie istnieje, to zawsze pojawi się w naszym zapytaniu. Jeśli mamy usługę dla przedsiębiorstw, która nie istnieje, nie pojawi się ona w naszym żądaniu JOIN.

Uruchommy zapytanie ponownie, ale tym razem z nowym pracownikiem w naszej bazie danych Oto wartości ‚Ęã‚Ęãdla naszego nowego pracownika:

imię i nazwisko tytuł identyfikator_działu
Adam Starszy specjalista ds. sprzedaży 9

(1 linia)

Identyfikator działu 9 nie istnieje w naszych company_departments< /em>, ale gdy uruchomimy to samo zapytanie lewego sprzężenia co powyżej, rekord Adama jest nadal uwzględniony, ponieważ jesteśmy sobą dołączyć LEWE DOŁĄCZ. Oto wynik tego samego INNER JOIN, który zrobiliśmy powyżej, ale z zapisem Adama:

< tbody>

Wnioski

SQL LEFT JOIN wysyła zapytanie do więcej niż jednej tabeli i r wysyła wszystkie wiersze danej „lewej” tabeli . Zwracają również prawidłowe wiersze w tablicy, w której spełniony jest warunek JOIN.

Załóżmy na przykład, że chcesz zwrócić listę klientów wraz z nazwami planów lojalnościowych się zapisali. Jeśli nazwy planów lojalnościowych znajdują się w innej tabeli, możesz użyć lewego sprzężenia, aby je pobrać.

Napisaliśmy przewodnik Jak nauczyć się SQL, aby pomóc uczniom poprawić ich wiedzę na temat SQL. Przewodnik zawiera listę najlepszych zasobów edukacyjnych i porad ekspertów, które pomogą Ci w drodze. Zapoznaj się z przewodnikiem na naszej stronie Jak uczyć się języka SQL .

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method

imię i nazwisko tytuł nazwa usługi
Łukasz Sprzedawca Komercyjne
Mike Komercyjne Komercyjne
Hannah Pracownik handlowy Pracownik handlowy
Geoff Pracownik handlowy starszy Komercyjne
Alexis Komercyjne Komercyjne
Emma Dyrektor ds. marketingu Marketing
Jonas Wiceprezes ds. sprzedaży Kierownik
Adam Kierownik sprzedaży