Dział Javascript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda split JavaScript () dzieli ciąg na tablicę podciągów. Te podciągi są dodawane do nowej tablicy. split() zwraca nową tablicę podciągów.

Podczas programowania często spotyka się przypadki, w których trzeba pobrać tekst z większego ciągu. Załóżmy, że chcesz osobno pobrać imię i nazwisko użytkownika z ciągu. W jaki sposób można uzyskać te informacje z kanału?

to miejsce, w którym w grę wchodzi metoda JavaScript split(). Split() dzieli ciąg na listę podciągów. W tym przewodniku omówimy, jak używać metody split(), odwołując się do przykładów.

Ostatni dzień ciągów

Zanim zaczniesz szukać przy funkcji podziału () i slice () musimy pamiętać, jak działają ciągi. Ciągi znaków to sekwencje jednego lub więcej znaków, które mogą zawierać litery, symbole lub cyfry.

Do każdego znaku w ciągu można uzyskać dostęp za pomocą jego numeru indeksu, który zaczyna się od 0. Weźmy przykład, aby zilustrować jak ciąg jest indeksowany:

H e l l o
t h e r i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jak widać, pierwszym znakiem w ciągu jest „H”, który ma wartość indeksu "0". Ostatnim znakiem jest „e”, który ma wartość indeksu „10”. Zauważ, że spacja między dwoma słowami metoda również ma wartość indeksu.

Podziel JavaScript

Podział ciągów JavaScript () dzieli ciąg na wiele podciągów. Te podciągi są przechowywane w nowej tablicy. Oryginalny ciąg jest dzielony na podstawie określonego znaku separatora, takiego jak spacja

spójrz na składnię metody podziału ciągu JavaScript ().

var new_list text =. split (znak, limit);

Metoda split() jest dodawana na końcu naszej zmiennej „text” . Nasza zmienna tekstowa jest dzielona zgodnie z separatorem określony przez nas znak Wynik metody przypisujemy do zmiennej JavaScript new_list split()

Parametr

limit wskazuje liczbę JavaScript podciągów, które chcesz uwzględnić w końcowej tablicy.

Musisz przypisać wyjście metody split() do zmiennej. Rzeczywiście, split() tworzy nową listę. Nie modyfikuje istniejącego kanału.

Przykład Rozbij ciąg JavaScript

Powiedz, że użytkownik podał nam swoje imię i nazwisko. Informacje te przechowujemy w łańcuchu. Aby uzyskać oddzielnie imię i nazwisko użytkownika, moglibyśmy użyć metody split().

Na przykład, gdy użytkownik loguje się na swoje konto, możesz powiedzieć „Cześć, [imię]” — zamiast tego wyświetl ich pełną nazwę

Użyjemy spacji (czyli znaku spacji) do oddzielenia naszego ciągu:

Ten kod zwraca następujący kod:

>

["Nazwa", "Nazwa"]

Funkcja split() dzieli nasz łańcuch na tablicę podłańcuchów. teraz uzyskuj dostęp do każdego ciągu znaków w obiekcie tablicy JavaScript za pomocą numeru indeksu. Na przykład:

Ten kod zwraca:

Nazwa

Metoda split() zwraca tablicę, z której możemy pobrać poszczególne wartości. Każdy element w tablicy odpowiada słowu w naszym ciągu. Pobraliśmy wartość pozycji indeksu 1 z naszej sieci.