Sortuj słowa w porządku leksykograficznym w Pythonie

| | | |

Przykłady:

Wejście: „Witaj, program w pythonie, jak się masz” Wyjście: Witaj, jak programujesz w pythonie Wejście: „Programiści kochają algorytmy” Wyjście: Algorytmy koderów uwielbiają 

Uwaga: słowa, które mają pierwszą literę, są wielkimi literami i będą drukowane w kolejności alfabetycznej.

Dopasowanie:
Podejście zastosowane w tym programie jest bardzo proste. Podziel linie za pomocą funkcji split(). Następnie posortuj słowa w kolejności leksykograficznej za pomocą sortowania (). Powtarzaj słowa w pętli i drukuj każde słowo, które jest już posortowane.


# Program w Pythonie do sortowania słów w leksykograficznych
# kolejność


def sortLexo (my_string) :


# Podziel ciąg my_string aż do znalezienia spacji.

słowa = my_string.split ()

# sort () posortuje wiersze.

words.sort ()


# Iteruję przez "words", aby wydrukować słowa

# w kolejności alfabetycznej.

for i w słowa:

print (i)


# Kod sterownika

if __ name__ = = ` __main__` :


my_string = " witam, oto przykład sortowania "

"słowo alfabetycznie"

# Funkcja zadzwoń

sortLexo (my_string)

Ou tput:

alfabetyczny przykład witam, jak posortować to na słowo 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method