sciPy stats.percentileofscore() | pyton

| | | | | | | | |

Załóżmy, że percentyl x wynosi 60%, co oznacza, że 80% wyników w a jest poniżej x.

Parametry:
arr: [array_like] input array.
score: [int or float] Wynik w porównaniu z elementami tablicy.
rodzaj: [ opcjonalnie] „ranga”, „słaba”, „ścisła”, „średnia”.

Wyniki: Percentyl wyników względem elementu tablicy.

Kod nr 1:


#%

z scipy import statystyki

import numpy as np


# tablica 1D

arr = [ 20 , 2 , 7 , 1 , 7 , 7 , 34 ]

print ( "arr:" , arr)


print ( " Percetile of 7: " , stats.percentileofscore (arr, 7 ))


print ( "Percetile of 34:" , stats.percentileofscore (arr, 34 ))


print ( "Percetile of 2:" , stats.percentileofscore (arr, 2 ))

Wyjście:

arr: [20, 2, 7, 1, 7, 7, 34] Percetyl z 7: 57.1428571429 Percetyl z 34: 100.0 Percetyl z 2: 28.5714285714