scipy stats.gilbrat() | pyton

| | | | | |

Parametry:
- > q: prawdopodobieństwo dolnego i górnego ogona
- > x: kwantyle
- > loc: [opcjonalny] parametr lokalizacji. Domyślnie = 0
- > scale: [opcjonalny] parametr skali. Domyślnie = 1
- > rozmiar: [krotka wartości liczb wewnętrznych, opcjonalnie] kształt lub losowe odmiany.
- > momenty: [opcjonalne] złożone z liter [`mvsk`]; `m` = średnia, `v` = wariancja, `s` = pochylenie Fishera, a `k` = kurtoza Fishera. (default = `mv`).

Wyniki: ciągła zmienna losowa Gilbrata

Kod nr 1: Generowanie ciągłego losowego zmienna Gilbrat


Wyjście t:

Dystrybucja: [0. 0.06122449 0.12244898 0.18367347 0.24489796 0.30612245 0.36734694 0.42857143 0.48979592 0.55102041 0.6122449 0.67346939 0.73469388 0.79591837 0.85714286 0.91836735 0.97959184 1.04081633 1.10204082 1.16326531 1.2244898 1.28571429 1.34693878 1.40816327 1.46938776 1.53061224 1.59183673 1.65306122 1.71428571 1.7755102 1.83673469 1.89795918 1.95918367 2.02040816 2.08163265 2.14285714 2.20408163 2.26530612 2.32653061 2.3877551 2.44897959 2.51020408 2.57142857 2.63265306 2.69387755 2.75510204 2.81632653 2.87755102 2.93877551 3. ] 

Kod nr 4: Różne argumenty pozycyjne


importuj matplotlib. pyplot as plt

import numpy as np


x = np.linspace ( 0 , 5 , 100 )


# Różne argumenty pozycyjne

y1 = gilbrat.pdf (x, 1 , 3 )

y2 = gilbrat.pdf (x , 1 , 4 )

plt.plot (x, y1, " * " , x, y2, " r-- " )

Wyjście:

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method

z scipy.stats import gilbrat


numargs = gilbrat .numargs

[] = [ 0.7 ,] * numargs

rv = gilbrat ( )

print ( " RV: " , rv)

Wyjście:

RV: "scipy.stats._distn_infrastructure.rv_frozen obiekt pod adresem 0x000001E39A3B4AC8 > 

Kod nr 2: zmienne losowe Gilbrata i rozkład prawdopodobieństwa


importuj numpy jak np

import numpy jak np

kwantyl = np. arange ( 0,01 , 1 , 0.1 )


# Warianty losowe

R = gilbrat.rvs (skala = 2 , size = 10 )

print ( "Losowe odmiany:" , R)


# PDF

R = gilbrat.pdf (kwantyl, loc = 0 , scale = 1 )

print ( "Rozkład prawdopodobieństwa: " , R)

Wynik:

Zmienne losowe: [0.66090031 1.39027118 1.33876164 1.50366592 5.21419497 5.24225463 3.98547687 0.30586938 9.11346685 0.93014057] Rozkład prawdopodobieństwa: [0.00099024 0.31736749 0.5620854 0.6489139177 0. 2357239 0,57879516 0,52988354 0,48170703 0,43645277] 

Kod 3: reprezentacja graficzna


import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt


dystrybucja = np .linspace ( 0 , np.minimum (rv.dist.b, 3 ))

print ( " Dystrybucja: " , dystrybucja)


plot = plt.plot (dystrybucja, rv.pdf (dystrybucja))