scipy stats.foldcauchy() | pyton

| | | | |

scipy.stats.foldcauchy() jest składaną ciągłą zmienną losową Cauchy`ego, która jest zdefiniowana w standardowym formacie i z pewnymi parametrami kształtu w celu uzupełnienia specyfikacji.

Parametry:
- > q: prawdopodobieństwo dolnego i górnego ogona
- > a: parametry kształtu
- > x: kwantyle
- > loc: [opcjonalny] parametr lokalizacji. Domyślnie = 0
- > scale: [opcjonalny] parametr skali. Domyślnie = 1
- > rozmiar: [krotka wartości liczb wewnętrznych, opcjonalnie] kształt lub losowe odmiany.
- > momenty: [opcjonalne] złożone z liter [`mvsk`]; `m` = średnia, `v` = wariancja, `s` = pochylenie Fishera, a `k` = kurtoza Fishera. (default = `mv`).

Wyniki: złożona ciągła zmienna losowa Cauchy`ego

Kod nr 1: Utwórz zwinięty Ciągła zmienna losowa Cauchy`ego Zmienna losowa Cauchy`ego


z scipy.stats importuj foldcauchy

numargs = foldcauchy.numargs

[a] = [ 0,7 ,] * numargs

rv = foldcauchy (a)


print ( "RV:" , rv)

Wyjście:

RV: "scipy.stats._distn_infrastructure.rv_frozen obiekt pod adresem 0x0000018D55D8E160 > 

Kod nr 2: złożone zmienne losowe Cauchy`ego i funkcja rozkładu prawdopodobieństwa.


importuj numpy as np

kwantyl = np.arange ( 0,01 , 1 , 0.1 )


# Warianty losowe

R = foldcauchy .rvs (a, scale = 2 , size = 10 )

print ( "Losowe odmiany:" , R )


# PDF

R = foldcauchy.pdf (a, quantile, loc = 0 , skala = 1 )

print ( "Rozkład prawdopodobieństwa:" , R)

Wynik:

Zmienne losowe: [1.7445128 2.82630984 0,81871044 5,19668279 7,81537565 1,67855736 3,35417067 0,13838753 1,29145462 1,90601065] Rozkład prawdopodobieństwa: [0,42727064 0.428320.430.43398288013 0,4 3294602 0,42480391 0,41154712 0,3934792] 

Kod nr 3: Przedstawienie graficzne.


importuj numpy as np

importuj matplotlib.pyplot as plt


dystrybucja = np.linspace ( 0 , np.minimum (rv.dist. b, 3 ))

print ( " Dystrybucja:" , dystrybucja)


plot = plt.plot (dystrybucja, rv.pdf (dystrybucja))

Wyjście:

Dystrybucja: [0. 0.06122449 0.12244898 0.18367347 0.24489796 0.30612245 0.36734694 0.42857143 0.48979592 0.55102041 0.6122449 0.67346939 0.73469388 0.79591837 0.85714286 0.91836735 0.97959184 1.04081633 1.10204082 1.16326531 1.2244898 1.28571429 1.34693878 1.40816327 1.46938776 1.53061224 1.59183673 1.65306122 1.71428571 1.7755102 1.83673469 1.89795918 1.95918367 2.02040816 2.08163265 2.14285714 2.20408163 2.26530612 2.32653061 2.3877551 2.44897959 2.51020408 2.57142857 2.63265306 2.69387755 2.75510204 2.81632653 2.87755102 2.93877551 3. ] 

‚Ęã‚Ęã

Kod nr 4: Różne argumenty pozycyjne


importuj matplotlib. pyplot as plt

import numpy as np


x = np.linspace ( 0 , 5 , 100 )


# Różne argumenty pozycyjne

y1 = foldcauchy.pdf (x, 1 , 3 )

y2 = foldcauchy.pdf (x, 1 , 4 )

plt.plot (x, y1, "*" , x, y2, "r--" )

Wyjście:

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci rozwiązać problem. Oprócz scipy stats.foldcauchy() | pyton sprawdź inne tematy związane z iat.

Chcesz się wyróżniać w Pythonie? Zobacz naszą recenzję najlepszych kursów online Pythona 2022. Jeśli interesujesz się Data Science, sprawdź także, jak nauczyć się programowania w R.

Nawiasem mówiąc, ten materiał jest również dostępny w innych językach:Boris Krasiko

Munchen | 2022-11-26

Dzięki za wyjaśnienie! Utknąłem z scipy stats.foldcauchy() | pyton przez kilka godzin, w końcu się udało 🤗. Po prostu nie jestem pewien, czy to najlepsza metoda

Ken Nickolson

New York | 2022-11-26

quantile to wszystko jest trochę zagmatwane 😭 scipy stats.foldcauchy() | pyton to nie jedyny problem jaki napotkałam. Wrócimy jutro z informacją zwrotną

Davies Galleotti

Warsaw | 2022-11-26

iat to wszystko jest trochę zagmatwane 😭 scipy stats.foldcauchy() | pyton to nie jedyny problem jaki napotkałam. Po prostu nie jestem pewien, czy to najlepsza metoda

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

12 answers

NUMPYNUMPY

Flake8: Ignore specific warning for entire file

12 answers

NUMPYNUMPY

glob exclude pattern

12 answers

NUMPYNUMPY

How to avoid HTTP error 429 (Too Many Requests) python

12 answers

NUMPYNUMPY

Python CSV error: line contains NULL byte

12 answers

NUMPYNUMPY

csv.Error: iterator should return strings, not bytes

12 answers


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

sin

How to specify multiple return types using type-hints

exp

Printing words vertically in Python

exp

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

cos

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically