scipy stats.foldcauchy() | pyton

| | | | | | | | | | | | | | | | |

scipy.stats.foldcauchy() jest składaną ciągłą zmienną losową Cauchy`ego, która jest zdefiniowana w standardowym formacie i z pewnymi parametrami kształtu w celu uzupełnienia specyfikacji.

Parametry:
- > q: prawdopodobieństwo dolnego i górnego ogona
- > a: parametry kształtu
- > x: kwantyle
- > loc: [opcjonalny] parametr lokalizacji. Domyślnie = 0
- > scale: [opcjonalny] parametr skali. Domyślnie = 1
- > rozmiar: [krotka wartości liczb wewnętrznych, opcjonalnie] kształt lub losowe odmiany.
- > momenty: [opcjonalne] złożone z liter [`mvsk`]; `m` = średnia, `v` = wariancja, `s` = pochylenie Fishera, a `k` = kurtoza Fishera. (default = `mv`).

Wyniki: złożona ciągła zmienna losowa Cauchy`ego

Kod nr 1: Utwórz zwinięty Ciągła zmienna losowa Cauchy`ego Zmienna losowa Cauchy`ego


z scipy.stats importuj foldcauchy

numargs = foldcauchy.numargs

[a] = [ 0,7 ,] * numargs

rv = foldcauchy (a)


print ( "RV:" , rv)

Wyjście:

RV: "scipy.stats._distn_infrastructure.rv_frozen obiekt pod adresem 0x0000018D55D8E160 > 

Kod nr 2: złożone zmienne losowe Cauchy`ego i funkcja rozkładu prawdopodobieństwa.


importuj numpy as np

kwantyl = np.arange ( 0,01 , 1 , 0.1 )


# Warianty losowe

R = foldcauchy .rvs (a, scale = 2 , size = 10 )

print ( "Losowe odmiany:" , R )


# PDF

R = foldcauchy.pdf (a, quantile, loc = 0 , skala = 1 )

print ( "Rozkład prawdopodobieństwa:" , R)

Wynik:

Zmienne losowe: [1.7445128 2.82630984 0,81871044 5,19668279 7,81537565 1,67855736 3,35417067 0,13838753 1,29145462 1,90601065] Rozkład prawdopodobieństwa: [0,42727064 0.428320.430.43398288013 0,4 3294602 0,42480391 0,41154712 0,3934792] 

Kod nr 3: Przedstawienie graficzne.


importuj numpy as np

importuj matplotlib.pyplot as plt


dystrybucja = np.linspace ( 0 , np.minimum (rv.dist. b, 3 ))

print ( " Dystrybucja:" , dystrybucja)


plot = plt.plot (dystrybucja, rv.pdf (dystrybucja))

Wyjście:

Dystrybucja: [0. 0.06122449 0.12244898 0.18367347 0.24489796 0.30612245 0.36734694 0.42857143 0.48979592 0.55102041 0.6122449 0.67346939 0.73469388 0.79591837 0.85714286 0.91836735 0.97959184 1.04081633 1.10204082 1.16326531 1.2244898 1.28571429 1.34693878 1.40816327 1.46938776 1.53061224 1.59183673 1.65306122 1.71428571 1.7755102 1.83673469 1.89795918 1.95918367 2.02040816 2.08163265 2.14285714 2.20408163 2.26530612 2.32653061 2.3877551 2.44897959 2.51020408 2.57142857 2.63265306 2.69387755 2.75510204 2.81632653 2.87755102 2.93877551 3. ] 

‚Ęã‚Ęã

Kod nr 4: Różne argumenty pozycyjne


importuj matplotlib. pyplot as plt

import numpy as np


x = np.linspace ( 0 , 5 , 100 )


# Różne argumenty pozycyjne

y1 = foldcauchy.pdf (x, 1 , 3 )

y2 = foldcauchy.pdf (x, 1 , 4 )

plt.plot (x, y1, "*" , x, y2, "r--" )

Wyjście: