Zmienne klas JavaScript

| | | | | | | |

Python to język programowania obiektowego, który umożliwia programistom definiowanie obiektów, które mogą zawierać dane. Zmienne Pythona umożliwiają przechowywanie określonych wartości „Ęã‚Ęãw programie.

Podczas pracy z obiektami w Pythonie istnieją dwa rodzaje zmienne, które możesz napotkać jako zmienne instancji i zmienne klas. Ale co oznaczają te zmienne i jak działają?

To jest pytanie, na które odpowiemy w tym przewodniku. W tym samouczku omówimy, wraz z przykładami, podstawy zmiennych klas i instancji oraz sposób ich użycia w obiektach Pythona.

Zmienne klas Pythona

Zmienna klasy Pythona jest współdzielona przez wszystkie obiekty instancje klasy. Zmienne klas są deklarowane podczas budowania klasy. Nie są one zdefiniowane w metodzie klasy.

Ponieważ zmienna klasy jest współdzielona przez instancje klasy, klasa Python jest właścicielem zmienna. W rezultacie wszystkie instancje klasy będą miały dostęp do tej zmiennej. Zmienne klas są współdzielone przez wszystkie instancje uzyskujące dostęp do klasy

Oto przykład zmiennej klasy w Pythonie:.

W tym przykładzie deklarujemy zmienną klasy o nazwie menu_type. Ta zmienna klasy jest przypisana do klasy Espresso.

Zmienne klas są przydatne, ponieważ pozwalają zadeklarować zmienną po skonstruowaniu klasy, której można użyć później w klasie.

div class = `code-block-13 code-block` style = "margin: 0 8px; clear: both; `>

Podobnie jak zwykłe zmienne, zmienne klasowe mogą przechowywać dane dowolnego typu. Moglibyśmy więc przechowywać słownik Pythona , t Python krotka lub lista Pythona w zmiennej klasy.

dostęp do zmiennej klasy w Pythonie

Teraz, gdy zadeklarowaliśmy zmienną klasy, możemy uzyskać do niej dostęp podczas tworzenia obiektu naszej klasy. Jeśli więc chcemy utworzyć nową instancję klasy i zobaczyć wartość zmiennych menu_type, możemy użyć tego kodu:

Nasz kod zwraca: Drink.

W naszym kodzie najpierw definiujemy klasę, która ma zmienną klasy: menu_type. Następnie utworzymy instancję naszej klasy. Ta instancja nazywa się express_order.

Aby zobaczyć wartość zmiennej menu_type w naszej klasie, używamy notacji kropkowej. To jest nazwa klasy, po której następuje kropka. Następnie podajemy nazwę zmiennej klasy, którą chcesz przeczytać. Powoduje to powrót naszego programu Drink.

Ponieważ nasza zmienna klasy jest powiązana z klasą, nie musimy nawet deklarować instancji naszej klasy, aby zobaczyć jej wartość. Poniższy kod pozwala nam zobaczyć wartość naszej zmiennej klasy menu_type:

Nasz kod zwraca: Drink. W tym przykładzie używamy notacji kropkowej, aby uzyskać dostęp do wartości zmiennej menu_type w naszej klasie Espresso. W przeciwieństwie do naszego poprzedniego przykładu, nie deklarujemy instancji naszej klasy.

Zmienne klas można również modyfikować, tak jak każdy inny typ zmiennej. Aby to zrobić, możesz użyć tego kodu:

Nasz kod zwraca: kawa. W tym przykładzie zadeklarowaliśmy instancję naszej klasy o nazwie express_order. Następnie przypisujemy wartość zmiennej klasy espresso_order.menu_type równą Café. Zmienia to wartość zmiennej.

Wypisujemy nową wartość zmiennej menu_type do konsoli za pomocą instrukcji drukowania Pythona .

Zmienne instancji Pythona

Zmienne instancji Pythona należą do instancji klasy. Wartość zmiennej instancji może być różna w zależności od przypadku, zmienna jest powiązana.

Oznacza to, że wartość każdej zmiennej instancji może być. Różni się to od zmiennej klasy, w której zmienna może mieć tylko jedną przypisaną przez Ciebie wartość. Zmienne instancji są deklarowane w metodzie klasy.

Oto przykład dwóch zmiennych instancji w Pythonie:

W tym przykładzie coffee_name i cena em> to zmienne instancji, które istnieją w naszej klasie.

Przypisywanie wartości „Ęã‚Ęãdo zmiennej instancji w Pythonie

możemy przypisać wartości Do zmiennej instancji, kiedy deklarujemy klasę. Robimy to, określając wartości, które chcemy przypisać jako argumenty podczas deklarowania klasy. Załóżmy, że chcemy utworzyć instancję naszej klasy z następującymi wartościami:

  • coffee_name = "Espresso"
  • price = 2.10

Możemy utworzyć tę instancję za pomocą następującego kodu:

Nasze opinie z kodu :

Podziel nasz kod. Najpierw deklarujemy klasę o nazwie CoffeeOrder. Ta klasa ma dwie zmienne instancji: nazwa_kawy i cena. <

Stworzymy nową instancję naszej klasy o nazwie Customer_Control. Następnie przypisujemy wartość zmiennej coffee_name espresso i wartość cena na 2.10. W poniższym wierszu kodu wypisujemy wartość zmiennej nazwa_kawy za pomocą notacji kropkowej. Następnie wypisujemy wartość zmiennej price.

Wartości przechowywane w naszej klasie to te, które przekazaliśmy, gdy deklarowaliśmy naszą zmienną Customer_Order. Ta zmienna jest instancją naszej klasy.

Korzystanie z wielu instancji zmiennych w klasie Pythona

Aby lepiej odróżnić zmienne klas i instancji , rozważmy następujący przykład z < a href="/python-class / "> konstruktor klasy Pythona (znany również jako metoda init):

Nasz kod zwraca:

W tym przykładzie zdefiniowaliśmy dwie instancje naszej klasy: lucas_order < / em > i paulina_order . Każdy z tych przypadków ma swoje własne wartości „Ęã”ãdla zmiennych instancji coffee_name i price.

Jak widać, kiedy wypisujemy polecenie szczegóły z Lucasa do konsoli, zwracane są wartości „Ęã‚Ęãexpress i 2.10. Kiedy drukujemy szczegóły zamówienia Pauliny do konsoli, zwracane są wartości „Ęã‚ĘãMleko i 2.75.

Pokazuje to jedną z głównych różnic między zmiennymi instancji a klasą w działaniu : zmienne instancji mogą mieć różne wartości dla każdej instancji klasy, podczas gdy zmienne klas są jedynkami. takie same we wszystkich przypadkach.

Zmienne klas Pythona i zmienne instancji.

Zmienne klas Pythona są zadeklarowane w klasie, a ich wartości „Ęã”ãsą takie same we wszystkich wystąpieniach klasy. Zmienne instancji Pythona mogą mieć różne wartości „w wielu instancjach klasy

>

zmienne klasy mają tę samą wartość we wszystkich instancjach klasy. wartość zmiennych instancji może się różnić w każdej instancji klasy.

zmienne klasy , można je przypisać tylko wtedy, gdy klasa została zdefiniowana. w dowolnym momencie.

Zarówno zmienne klas, jak i zmienne instancji przechowują wartość w programie, tak jak każda inna zmienna Pythona.

Aby dowiedzieć się więcej o Pythonie, przeczytaj nasze Kompletny podręcznik nauki języka Python .

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method