Python | Sposoby dzielenia sznurka na różne sposoby

| | | | |

Przykłady:

Wejście: Paras_Jain_Moengage_best
Wyjście: [`Paras`, ` Paras_Jain`, `Paras_Jain_Moengage`, `Paras_Jain_Moengage_best`]

Wejście: chunky_2808_GFG_Codechef
Wyjście: [`chunky`, `chunky_2808_2808`chunky_2808_chunky `, `chunky_2808_GFG_Codechef`]

Oto kilka sposobów, aby to zrobić.

Metoda nr 1: Używanie iteracji

< br>

# Kod Pythona do dzielenia ciągu w sposób podciągu


# Zainicjuj wejście

Wejście = "Geeks_for_geeks_is_best "


# Podziel — inicjalizacja

split_string = Input . split ( `_` )


# Zainicjuj listę wyników

Dane wyjściowe = []


# Iteracja

for a in zakres ( len (split_string)):

temp = split_string [: a + 1 ]

temp = " _ " . join (temp)

Output.append (temp)


# wydruk

print (Wyjście)

Wyjście:

[ „Geeks”, „Geeks_for”, „Geeks_for_geeks”, „Geeks_for_geeks_is”, „Geeks_for_geeks_is_best”]

Metoda 2: Używanie Itertools


# Python kod do podziału ciągu w sposób podciągu


# Importuj

from itertools import akumuluj


# Zainicjuj dane wejściowe

Dane wejściowe = "Geeks_for_geeks_is_best"


# Użycie do akumulacji

Dane wyjściowe = [ * akumuluj ( Input . split ( `_` ), lambda temp1, temp2:

`_` . join ([temp1, temp2])),]


# Wydruk

print (Wyjście)

Wyjście:

[`Geeks`, `Geeks_for`, `Geeks_for_geeks`, `Geeks_for_geeks_is`, `Geeks_for_geeks_is_best`]

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method