zmienne Pythona

| | | | | | | | | | | | |

#! / usr / bin / python


# Przypisanie liczby całkowitej

wiek = 45


# Liczba zmiennoprzecinkowa

wynagrodzenie = 1456,8


# String

name = "John"


print (wiek)

print (wynagrodzenie)

print (nazwisko)

< /td>

Wyjście:

45 1456,8 Jan 

zasady tworzenia zmiennych w Pythonie są sa mnie jak w innych językach wysokiego poziomu. Są to:

a) Nazwy zmiennych muszą zaczynać się od litery lub podkreślenia.
b)Nazwy zmiennych nie mogą zaczynać się od cyfry.
c)Nazwy zmiennych mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne i podkreślenia (Az, 0-9 i _).
d) W nazwach zmiennych rozróżniana jest wielkość liter (name, Name i NAME — to trzy różne zmienne).
e) Zastrzeżonych słów (słów kluczowych) nie można używać z nazwy zmiennych.

Przypisywanie jednej wartości do wielu zmiennych:
Python umożliwia również przypisanie jednej wartości do wielu zmiennych jednocześnie.
Na przykład:


#! / usr / bin / python


a = b = c = 10

print (a)

print (b)

print (c)

Wyjście:

 10 10 10 

Przypisywanie różnych wartości wielu zmiennym:


#! / usr / bin / python


a, b, c = 1 , 20,2 , "GeeksforGeeks"


print (a )

print (b)

print (c)

Wyjście:

1 20.2 Python.Engineering 

Czy możemy używać tej samej nazwy dla różnych typów?
Jeśli użyjemy tej samej nazwy, zmienna zacznie odnosić się do nowej wartości i typu.


# ! / usr / bin / python


a = 10

a = "GeeksforGeeks"


print (a)

< /td>

Wyjście:

Python.Engineering 

Jak operator + działa ze zmiennymi?

Wyjście:

cse 101 cse 

#! / usr / bin / python


a = 10

b = 20

print (a + b)


a = "Geeksfor"

b = "Geeks"

print (a + b)

Wyjście:

30 Python.Engineering 

Czy możemy używać + dla różnych typów?
Nieużycie dla różnych typów spowoduje błąd ibke.


< tbody>

#! / usr / bin / python


a = 10

b = "Geeks"

print (a + b)

Wyjście:

TypeError: nieobsługiwane typy operandów dla +: `int` i` str` 

Tworzenie obiektów (lub zmiennych typu klasy):
Proszę zapoznać się z klasą, obiektem i członkami po więcej szczegółów.


# Program w Pythonie do pokazywania zmiennych z wartością
# przypisane w deklaracji klasy to zmienne klas i
# zmienne wewnątrz metod i konstruktorów są instancjami

# zmienne.


# Klasa student informatyki

klasa CSStudent:


# zmienna klasy

strumień = ` cse`


# init metoda lub konstruktor

def __ init __ ( self , roll):

# Zmienna instancji

self . roll = roll


# Obiekty klas CSStudent

a = CSStudent ( 101 )

b = CSStudent ( 102 )


print (a.stream) # wydruków & quot; cse & quot;

print (b.stream) # drukuje & quot; cse & quot;

print (a.roll) # prints 101


# Zmienne klas mogą być dostępne przy użyciu klasy
# name także

print (CSStudent.stream) # wydruków & quot; cse & quot;