Indeksy list w Pythonie muszą być liczbami całkowitymi lub częściami innymi niż str