JavaScript zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jak zaokrąglić wartość do dwóch miejsc po przecinku w Pythonie? To bardzo dobre pytanie. Na szczęście Python oferuje kilka funkcji, które pozwalają zaokrąglać liczby.

Zaokrąglanie liczb do dwóch miejsc po przecinku jest powszechne. Pieniądze używają tylko dwóch miejsc po przecinku; nie chcesz traktować wartości pieniężnej z trzecim miejscem po przecinku. Wagi są często przedstawiane z dwoma miejscami po przecinku; dodatkowe wartości ‚ã‚Ęã zapewniają dodatkową precyzję, która w większości przypadków nie jest potrzebna.

W tym przewodniku wyjaśniamy, jak zaokrąglić liczbę do dwóch miejsc po przecinku w Pythonie. Rzućmy okiem na dwa fragmenty kodu, które pomogą Ci nauczyć się zaokrąglać liczby w kodzie.

Zaokrąglanie liczb za pomocą round()

Musimy napisać program, który obliczy, jak dużo pieniędzy każdy znajomy w grupie musi zapłacić za obiad. Zaczyna się od poproszenia użytkownika o podanie, ile kosztuje posiłek i ilu znajomych tam było:

Następnie obliczamy, ile każdy znajomy musi zapłacić za obiad. Zakładamy, że każdy znajomy powinien zapłacić równą kwotę, bez względu na to, co zamówił:

Przekonwertowaliśmy zarówno „meal_cost”, jak i „friends” na liczbę zmiennoprzecinkową . Rzeczywiście, metoda input() zwraca ciąg znaków. Nie można wykonać obliczeń na wartości ciągu za pomocą operatorów matematycznych Pythona.

Teraz zaokrąglmy tę wartość do dwóch miejsc po przecinku. Używamy metody round(). Metoda round () . zamienia wartość do najbliższej liczby całkowitej lub najbliższego miejsca po przecinku

Wypisujemy również kwotę, którą każdy znajomy musi wpłacić na kolację na konsoli:

Użyliśmy wbudowanego round() do zaokrąglenia wartości „cost_per_friend” do dwóch miejsc po przecinku. użył konkatenacji ciągów do utworzenia wiadomości do wydrukowania w konsoli. Ten post uczy nas, ile każdy znajomy musi zapłacić za obiad

Uruchom nasz kod, aby zobaczyć naszą działającą funkcję.

Gdybyśmy podzielili 64,9 2 przez sześć bez zaokrąglania liczby, zobaczylibyśmy liczbę z wieloma miejscami po przecinku. Nasz kod oblicza, że każdy znajomy jest winien zapłacić 10,82 USD za obiad, zaokrąglając sumę naszego dzielenia do dwóch miejsc po przecinku. <

h2> Zaokrąglaj liczby przy użyciu formatowania ciągu

W naszym ostatnim przykładzie pokazaliśmy zaokrągloną liczbę w ciągu. Istnieje inny sposób zaokrąglania liczby, jeśli jej jedynym celem jest wyświetlenie w ciągu. Ta metoda jest obsługiwana tylko w Pythonie 3.x.

Zmodyfikujmy nasz kod, aby zaokrąglić wartość, jaką każdy znajomy musi zapłacić za obiad przy użyciu .format() składnia ciągów formatujących .

Zacznijmy od obliczenia, ile każdy znajomy musi zapłacić:

Następnie napisz instrukcję print(), która mówi nam, ile każdy znajomy musi zapłacić za obiad. Używamy instrukcji .format() z instrukcją print(). To pozwala nam sformatować wartości w naszym ciągu:

Nasza instrukcja .format () używa następującej składni do utworzenia reprezentacji dziesiętnej liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc:

Dwukropek (: ) informuje nasz kod, że chcemy sformatować wartość. Zero służy do poinformowania Pythona, że mamy do czynienia z liczbą, którą można uzupełnić zerami. .2 mówi Pythonowi, aby zaokrąglił naszą liczbę do dwóch miejsc po przecinku. Litera „f” pokazuje naszą wartość jako liczbę

Uruchommy nasz kod i zobaczmy, co się stanie:

Nasz kod pomyślnie oblicza, ile każdy znajomy musi zapłacić za obiad. Wynik przypomina nasz pierwszy fragment kodu. Istnieją dwa miejsca po przecinku, które pokazują, że nasze dane liczbowe zostały zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Ta metoda jest bardziej wydajna niż nasz pierwszy fragment kodu, ponieważ jedyne, co chcemy zrobić, to wyświetlić wartość w konsoli. W tym kodzie nie użyliśmy round() oświadczenie.

Gdybyśmy mieli użyć naszego ro unded wartość w dalszej części naszego kodu, składnia formatowania ciągu nie byłaby praktyczna

Wniosek

najczęstsze podejście . aby zaokrąglić wartość do dwóch miejsc po przecinku:

Pierwsza metoda jest ważna we wszystkich przypadkach, w których konieczne jest zaokrąglenie liczby. Druga metoda działa tylko wtedy, gdy chcesz zaokrąglić wartość do użycia w ciągu i jeśli używasz Pythona 3.x.

Jesteś teraz gotowy do zaokrąglenia wartości „Ęã‚Ęãdo dwóch miejsc po przecinku miejsca w kodzie, takie jak Python pro !