Python | time.mktime () metoda

Ta metoda jest odwrotnością

# program w Python wyjaśniający metodę time.mktime ()


# import modułu czasu

import czas


# time.gmtime() metoda zwróci
# time obiekt. struct_time w UTC
# w sekundach
# od epoki

< p> sekundy = 1000000

obj1 = time.gmtime (sekundy)

< br /> # Drukuj obiekt time.struct_time (w UTC)

print (obj1)


# Konwertuj time.struct_time
# obiekt czasu lokalnego, wyrażony w
# sekund od początku epoki
# use I metoda time.mktime ()

time_sec = czas.mktime (obj1 )


# Wyświetl czas lokalny w sekundach

print ( "Czas lokalny (w sekundach): " , time_sec)


# metoda analizy time.strptime ()
# ciąg reprezentujący czas
# zgodnie z określonym formatem
# i zwraca obiekt time.struct_time


# oś czasu

t = "14 wrz 2019 10:50:00 "


# Parse ciąg czasu za pomocą
# time.strptime() metoda

obj2 = time.strptime (t, "% d% b% Y% H:% M:% S " )


# Konwertuj time.struct_time
# obiekt czasu lokalnego wyrażony w
# sekund od początku ery
# przy użyciu metody time.mktime()

time_sec = time.mktime (obj2)


# Drukuj czas lokalny w sekundach

print ( "Czas lokalny (w sekundach) :" , time_sec)

Wyjście:

 time.struct_time (tm_year = 1970, tm_mon = 1, tm_mday = 12, tm_hour = 13, tm_min = 46, tm_sec = 40, tm_wday = 0, tm_yday = 12, tm_isdst = 0) Czas lokalny (w sekundach): 980200.0 Czas lokalny (w sekundach ): 1568438400.0 

Kod 2: jeśli parametr jest krotką

# Program w Python wyjaśniający metodę time.mktime ()


# moduł czasu importu

import czas


# Krotka 9 elementów
# pasuje do obiektu time.struct_time
# na przykład: rozważ poniższy obiekt
# time.struct_time (tm_year = 2019, tm_mon = 9, tm_mday = 13,
# tm_hour = 1, tm_min = 30, tm_sec = 26, tm_wday = 4,
# tm_yday = 256, tm_isdst = 0)


# Krotka pasująca do powyższego
# time.struct_time obiekt będzie

tup = ( 2019 , 9 , 13 , 1 , 30 , 26 , 4 , 25 6 , 0 )


# Konwertuj powyższą krotkę
# czas lokalny w sekundach
# od epoki
# przy użyciu metody czasu. mktime ()

time_sec = czas. mktime (tup)


# Czas wydruku

print ( "Czas lokalny (w sekundach od epoki):" , time_sec)

Wyjście :

 Lokalne Czas (w sekundach od epoki): 1568318426.0 

Kod nr 3: do wyświetlenia time.mktime () metoda time.mktime() jest funkcją odwrotną time.localtime ()

# Program w Python wyjaśniający time.mktime ( )


# import modułu czasu

import czas

< p>
# Pobierz aktualny czas
# wyrażony w sekundach
# od czasów użytkowania
# metoda time.time()

curr_time = time.time ()


# Wartość wydruku
# zwracana przez metodę time.time()

print ( "Aktualny czas (w sekundach od epoki):" , curr_time)


# Konwersja czasu w sekundach
# od epoki do
# time.struct_time object
# czas lokalny przy użyciu
# metoda time.localtime ()

obj = time.localtime (curr_time)


# Wydrukuj obiekt time.struct_time

print ( " time.struct_time obiekt: " )

print (obj, "" )


# Konwertuj obiekt time.struct_time
# z powrotem na określony czas
# w sekundach od początku ery
# czas lokalny przy użyciu
< klasa kodu = "komentarze"> # time.mktime () metoda

time_sec = time.mktime (obj)


# Czas wydruku

print ( "Czas (w sekundach od epoki): " , czas_s)

Wyjście :

 Aktualny czas (w sekundach od epoki): 1568318426.2286296 time.struct_time obiekt: time.struct_time (tm_year = 2019, tm_mon = 9, tm_mday = 13 , tm_hour = 1, tm_min = 30, tm_sec = 26, tm_wday = 4, tm_yday = 256, tm_isdst = 0) Czas (w sekundach od epoki): 1568318426.0 

Linki: https://docs.python.org/3/library/time.html # time.mktime