Python | Metoda partycji Sympy()

| | | | | | | |

Za pomocą metody sympy.combinatorics.partitions.Partition() podzielimy elementy tablicy na jedną krotkę za pomocą sympy.combinatorics.partitions .Partition ( ) .

Składnia: sympy.combinatorics.partitions.Partition(array)

Return: Zwróć elementy z tablic do jednej krotki.

Przykład nr 1:
W tym przykładzie zobacz, że za pomocą sympy.combinatorics.partitions.Partition() możemy uzyskać elementy z różnych tablic.


# import sympy i relacyjne

z sympy.combinatorics. partycje importuj Partycja

z sympy import *

x, y = symbole ( `xy` )


# Korzystanie z metody sympy.combinatorics.partitions.Partition()

gfg = Partycja ([ 1 , 2 ], [ 4 , 5 , 6 ], [ - 12 , - 11 ])


print (gfg.members)

Wyjście:

(-12, -11, 1, 2, 4, 5 , 6)

Przykład nr 2:


# import sympy i relacyjne

z sympy.combinatorics.partitions import Partycja

z sympy import *


x, y = symbole ( ` xy` )


# Korzystanie z metody sympy.combinatorics.partitions.Partition ()

gfg = Partycja ([ 3 ], [ 1 , 91 ], [ 2 ], [ 6 ])


print (gfg.members)

Dane wyjściowe:

(1, 2, 3, 6, 91 )