Python | Sumowanie listy jako atrybut krotki

Metoda nr 1: Używanie listy tłumaczeń + sum()

Ten konkretny problem można rozwiązać, używając listy ze zrozumieniem w połączeniu z funkcja sum, w której używamy funkcji sum, aby znaleźć sumę listy jako atrybut krotki, oraz list składany do iteracji po liście.

Dane wyjściowe:

Oryginalna lista: [(’klucz1’, [3, 4, 5]), (’ klucz2 ’, [1, 4, 2]), (’ klucz3 ’, [9, 3 ])]
Podsumowanie atrybutów krotki listy to: [(’ klucz1 ’, 12), (’ klucz2 ’, 7 ), (’ klucz3’, 12)]

Metoda nr 2: Użyj za pomocą map + lambda + sum()
Powyższy problem można również rozwiązać za pomocą funkcji map, aby rozszerzyć logikę na całość lista, a funkcja sum może wykonać podobną technikę zadania.

# Kod demonstracyjny Python3
# Sumowanie listy jako atrybut krotki
# używanie listy ze zrozumieniem + suma ()


# inicjowanie listy

test_list = [( ’ key1’ , [ 3 , 4 , 5 ]), ( ’key2’ , [ 1 , 4 , 2 ]), ( ’ key3’ , [ 9 , 3 ])]


# wydrukuj oryginalną listę

print ( "Oryginalna lista:" + str (test_list))


# using lista ze zrozumieniem + suma ()
# Sumowanie listy jako atrybut krotki

res = [(klucz, suma (lst)) for klucz, lst in test_list]


# wynik drukowania

print ( " Podsumowanie atrybutów krotki listy to: " + str (res))

# Kod Python3 do demonstracji
# Sumowanie listy jako atrybut krotki
# za pomocą mapy () + lambda + sum ()


# inicjalizacja listy

test_list = [( ’key1’ , [ 3 , 4 , 5 ]), ( ’key2’ , [ 1 , 4 , 2 ]), ( ’key3’ , [ 9 , 3 ])]


# wydrukuj oryginalną listę

print ( "Oryginalna lista:" + str (test_list))


# za pomocą map () + lambda + sum ()
# Sumowanie listy jako atrybut krotki

res = lista ( map ( lambda x: (x [ 0 ], sum (x [ 1 ])), test_list))


# wynik wydruku

print ( "Podsumowanie atrybutu krotki listy to:" + str (res))

Dane wyjściowe:

Oryginalna lista: [(’key1’, [3, 4, 5 ]), (’klucz2’, [1, 4, 2]), (’klucz3’, [9, 3])]
Podsumowanie atrybutów krotki listy to: [(’klucz1’, 12), ( ’key2’, 7), (’key3’, 12)]