Konwertuj liczbę na ciąg JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jak przekonwertować ciąg w Pythonie na Int:
Aby przekonwertować ciąg na liczbę całkowitą w Pythonie, użyj funkcji int (). Ta funkcja przyjmuje dwa parametry: początkowy ciąg i opcjonalną podstawę do reprezentowania danych. Użyj składni print (int ("STR")), aby zwrócić str jako int lub liczbę całkowitą.

Jak przekonwertować liczbę całkowitą w Pythonie na ciąg:
Aby przekonwertować liczbę całkowitą na ciąg w Pythonie, użyj funkcji str(). Ta funkcja akceptuje dowolny typ danych i konwertuje je na ciąg, w tym liczby całkowite. Użyj składni print (str (INT)), aby zwrócić int jako str lub jako ciąg.


Python zawiera szereg typów danych, które są używane do rozróżniania określonego typu danych. Na przykład łańcuchy Pythona są używane do reprezentowania danych tekstowych, a liczby całkowite mogą reprezentować liczby całkowite. Podczas programowania możesz chcieć przekonwertować wartości między różnymi typami danych, aby można było ich używać na różne sposoby.

Powszechną operacją jest przekonwertowanie ciągu Pythona na liczbę całkowitą lub liczba całkowita na łańcuch. Python zawiera wbudowane metody, których można użyć do wykonania tych konwersji: int() i str().

W tym samouczku zbada, w jaki sposób można użyć metody int() do konwersji ciągu znaków na liczbę całkowitą w Pythonie Zobaczymy również, jak użyć str() do konwersji liczby całkowitej na string.

Typy danych Pythona

Gdy typów danych w Pythonie używanych do przechowywania danych, w tym liczb, wartości logicznych i list.

W tym artykule skupimy się na dwóch z tych typów danych: ciągach i liczbach.

W Pythonie łańcuchy są otoczone cudzysłowami pojedynczymi lub podwójnymi i są używane do reprezentowania informacji tekstowych. Oto przykładowy ciąg:

Typ danych number jest używany do przechowywania liczb dziesiętnych i całkowitych. Liczby dziesiętne zostaną automatycznie zamienione na liczby zmiennoprzecinkowe, a liczby całkowite będą traktowane jako liczby całkowite. Oto przykład liczby całkowitej i liczby zmiennoprzecinkowej w Pythonie :

Konwersja z jednego typu danych na inny jest nazywana konwersją typu . Jeśli chcesz przekonwertować łańcuch na liczbę całkowitą lub liczbę całkowitą na łańcuch, wykonasz operację konwersji typu

Python String na Int

int() < / kod metody> może być użyty do konwersji ciągu znaków na liczbę całkowitą w Pythonie.

int() akceptuje dwa parametry: ciąg do konwersji na liczbę całkowitą i podstawę, na którą chcesz, aby Twoje dane były reprezentowane. Drugi parametr jest opcjonalny.

Metoda zwraca wartość przekazaną przez int(), reprezentowaną jako liczba całkowita. Oto składnia metody Pythona int():

Oto przykład metody int () używanej do konwersji łańcucha na liczbę całkowitą:

Nasz zwraca kod:

Przykład działania Int string

Użyjmy bardziej szczegółowego przykładu, aby pokazać, jak można użyć metody int(). Załóżmy, że tworzymy formularz rejestracyjny do gry dla dzieci, który pyta o wiek użytkownika. Potrzebujemy tej wartości przechowywanej jako liczba całkowita w naszej bazie danych. Ale kiedy użytkownik wprowadzi wartość do naszego programu, jego wiek staje się ciągiem.

Stwórzmy program, który to zrobi. Zaczniemy od metody input(), aby uzyskać wiek użytkownika:

Gdy nasz użytkownik wprowadzi numer, zostanie on wyświetlony w konsoli. Oto, co się dzieje, gdy uruchamiamy nasz program:

Wartość wprowadzona przez użytkownika to 12. Może wyglądać na liczbę. Jednak gdy używamy metody type() do sprawdzenia typu danych dla wieku naszego użytkownika, widzimy, że jest to liczba. Możemy użyć następującego kodu, aby sprawdzić typ danych wieku naszego użytkownika:

Nasz kod zwraca:

Jak widać, nasze dane są przechowywane jako str lub jako ciąg. Dlatego jasne jest, że musimy przekonwertować nasze dane na liczbę całkowitą. Możemy to zrobić za pomocą następującego kodu:

Oto co się dzieje, gdy uruchamiamy nasz kod i wstawiamy wartość 12:

Nasz kod zwraca to samo wyjście, co powyżej, ale 12 jest teraz przechowywany jako liczba całkowita. Możemy użyć metody type (), aby sprawdzić:

Nasz kod zwraca:

Teraz nasza wartość jest przechowywana jako liczba całkowita, tak jak pierwotnie zamierzaliśmy.

Python Int to String

Metoda str() pozwala aby przekonwertować liczbę całkowitą na łańcuch w Pythonie. Ta metoda to:

Zobaczmy przykład, aby pokazać, jak działa ta metoda. W naszym poprzednim przykładzie przekonwertowaliśmy wiek użytkownika na liczbę całkowitą za pomocą tego kodu:

Powiedzmy chcemy wydrukować wiadomość z wiekiem naszego użytkownika na konsoli.Możemy to zrobić za pomocą następującego kodu:

Nasz kod zwraca błąd:

To dlatego, że nie można połączyć łańcucha w liczbę całkowitą, jak próbowaliśmy to zrobić powyżej. Aby nasz kod działał, musimy przekonwertować wiek użytkownika na ciąg. Możemy to zrobić za pomocą metody str():

Nasz kod zwraca:< br>

Ile masz lat?

12

Twój wiek to: 12

Pomyślnie przekonwertowaliśmy naszą liczbę całkowitą do ciągu za pomocą str (). Obie wartości ‚Ęã‚Ęã są teraz ciągami, co oznacza, że możemy teraz połączyć komunikat Twój wiek to: z wiekiem użytkownika.

Python Konwertuj listę ciągów na listę liczby całkowite

Załóżmy, że masz listę ciągów zawierających oceny uczniów na zajęciach z informatyki. Chcemy przekonwertować każdy głos z naszej listy na liczbę całkowitą. Aby to zrobić, możemy użyć zrozumienia list Pythona .

Zrozumienie listy ułatwia tworzenie nowej listy z zawartości listy już istniejącej. W tym przypadku użyjemy listu składanego do przekształcenia listy łańcuchów w nową listę liczb całkowitych.

Rozważ ten kod:

Najpierw definiujemy listę o nazwie "oceny". Ta lista zawiera ciągi. Następnie piszemy listę składaną, która konwertuje każdą wartość z naszej listy „głosów” na liczbę całkowitą. Nasze rozumienie listy robi to poprzez iterację po każdej wartości w „głosach” i zmianę ich typu danych na użycie funkcji int().

Na końcu naszego programu wyświetlamy naszą nową listę liczb całkowitych:

Nasz kod pomyślnie przekonwertował naszą listę ciągów na listę liczb całkowitych.