Javascript Usuń podciąg z końca

| | | |

Funkcje wstęg Pythona usuwają znaki lub spacje z początku lub końca ciągu. Funkcje taśmy to tape (), lstrip () i rstrip (). Usuwają znaki z obu końców ciągu, tylko z początku i tylko z końca. Band Python () może również usuwać podwójne cudzysłowy z końców łańcucha.

Możesz mieć spacje, które chcesz usunąć z końców łańcucha. Na przykład możesz mieć nazwę ze spacjami na końcu, którą chcesz usunąć, zanim program będzie kontynuował.

Python zawiera trzy wbudowane funkcje, których można użyć do dzielenia spacji w ciągu i zwracania nowy ciąg:. strip (), lstrip () i rstrip ()

Te metody mogą być przydatne, jeśli chcesz zweryfikować struktura łańcucha. Są również przydatne, jeśli chcesz usunąć dodatkowe spacje, których nie chcesz umieszczać w swoim ciągu.

W tym samouczku omówimy, jak używać ciągu Pythona strip() i jego odpowiedniki, lstrip () i rstrip ().

Python Stripe String

Pasek Pythona () Metoda usuwa spacje lub znaki określone na początku i na końcu ciągu. . stripe () zwraca nowy ciąg bez znaków określonych do usunięcia

Składnia metody stripe () to:

Ten przykład usuwa wszystkie końcowe spacje w naszym ciągu.

Usuń znaki Pythona

słowo Niech mamy nazwę ze spacjami na końcu chcesz usunąć. Oto przykład metody Pythona strip() używanej do usuwania tych spacji:

Nasz kod zwraca string Pythona : Jan Appleseed. Usunęliśmy spacje przed i. Tape() zwraca kopię ciągu, dzięki czemu nasz oryginalny ciąg nie ulega zmianie

string strip() domyślna funkcja usuwa spacje przed i na końcu ciągu. opcjonalny argument znakowy, jeśli chcemy usunąć określony znak z początku i końca ciągu.

Oto przykład funkcji strip(), która usuwa literę X od początku i końca ciągu:

Nasz program usuwa każde wystąpienie litery X na początku i na końcu naszego łańcucha . nasze znaki ciągu zwrotnego:

Podobnie możemy użyć opcjonalnego argumentu omówionego powyżej, aby usunąć wiele znaków z początku i końca ciągu. Gdybyśmy chcieli usunąć zarówno X, jak i Y z początku i końca naszego łańcucha, moglibyśmy użyć takiego programu:

Nasz kod zwraca w następujący sposób: To jest przykładowe zdanie

Python strip () jest szczególnie przydatny do usuwania cudzysłowów z obu końców ciągu .. Jeśli strip() otrzymuje argument w postaci pojedynczych cudzysłowów lub podwójnych cudzysłowów ", zostaną one usunięte z dwóch końców łańcucha.

Znaki paska Pythona: lstrip () i rstrip ()

Funkcja strip () usuwa określone znaki z początku i końca łańcucha. Ale co, jeśli chcesz tylko usunąć znaki z początku lub końca ciągu?W tym miejscu w grę wchodzą metody Pythona lstrip() i rstrip().

lstrip () z Pythona . Usuwa spacje — lub określony przez Ciebie znak główny — z lewej strony ciągu. Metoda rstrip () usuwa końcowe spacje lub znaki z prawej strony ciągu

Program domyślnie usunie wszystkie spacje, jeśli nie określisz znaku do usunięcia

string Python band:. lstrip () i rstrip () Przykład

Załóżmy, że mamy nagłówek faktury, który zawiera gwiazdki po prawej stronie ciągu, który chcemy usunąć.

przypisanie Niech ciąg do zmiennej Pythona i wytnij wszystkie gwiazdki po prawej stronie:

Nasz kod zwraca:. header Jak widać, nasz program usunął wszystkie gwiazdki po prawej stronie naszego ciągu, jednak gdybyśmy mieli również gwiazdki na początku naszego ciągu, program Nost ro nie usunie ich . Oto przykład ilustrujący ten efekt:

funkcja rstrip() usuń wszystkie gwiazdki z prawej strony naszego ciągu, ale nie z lewej:

Podobnie można użyć Funkcja lstrip () w Pythonie do usuwania określonych znaków z początku ciągu:

Nasz kod zwraca następujące elementy:

Wniosek

ciąg Pythona funkcja band() usuwa znaki początku i/lub końca ciągu. Domyślnie funkcja strip() usunie wszystkie spacje — spacje, tabulatory, znaki nowej linii

Możesz jednak określić opcjonalny argument znakowy, jeśli istnieje określony znak, który chcesz usunąć z ciągu.

W tym przewodniku omówiliśmy podstawy ciągi w Pythonie i jak używać funkcji strip (), lstrip () i rstrip () do usuwania znaków z początku i/lub końca sznurka. Zbadaliśmy również kilka przykładów każdej z tych funkcji w stylu

Jesteś teraz gotowy do użycia metod Python strip (), lstrip () i rstrip () jak ekspert! Więcej zasobów do nauki języka Python można znaleźć w artykule nasz Przewodnik po Pythonie .

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method