Łańcuch Pythona | isalnum()

| |

Alfanumeryczne : znak będący literą lub cyfrą

Składnia:

string_name.isalnum ()
string_name to nazwa ciągu

Parametr: isalnum () metoda nie przyjmuje parametrów

Zwrot:

Prawda: Jeśli wszystkie znaki są alfanumeryczne
Fałsz: Jeśli jeden lub więcej znaków nie jest alfanumerycznych

Poniżej znajduje się implementacja isalnum () metoda w Pythonie.

# Program w Pythonie do demonstrowania użycia
# Metoda isalnum ()

< br> # tutaj a, b i c to znaki, a 1,2 i 3
# to liczby

string = "abc123"

print (string.isalnum ())


# tutaj a, b i c to znaki oraz 1,2 i 3
# to liczby, ale spacja nie jest alfanumeryczna
# znak

ciąg = "abc 123"

print (string.isalnum ())

Wyjście:

Prawda Fałsz 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method